Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"АЛЕК И КО ПАК" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:бул. "Марица" № 16, вх. Б, ет. 6, ап. 44
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0888 701196
Факс:
E-mail:13le.chat.noir@gmail.com
Представляващ:Алексджеймс Раймонд Тимурян
Удостоверение:641-I / 14.04.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Индивидуални коригиращи стелки при „диабетно стъпало“ - 1 01.03.2019
2 Ортопедични обувки по индивидуална поръчка - 1 01.03.2019
3 Ортопедични обувки при диабетно стъпало по индивидуална поръчка - 1 01.03.2019