Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"АЛЕК И КО ПАК" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:бул. "Марица" № 16, вх. Б, ет. 6, ап. 44
Адрес за кореспонденция:бул. "Марица" № 16, вх. Б, ет. 6, ап. 44
Телефон:0888 701196
Факс:
E-mail:13le.chat.noir@gmail.com
Представляващ:Алексджеймс Раймонд Тимурян
Удостоверение:641-I / 14.04.2020
Статус: Регистриран
В сила от:14.04.2020


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив бул."Руски" 13 08888 701196 Алекджеймс Раймонд Тимурян НЕ 01.03.2019 16.09.2019 01.03.2019
гр. Пловдив ул. "Ангел Кънчев" № 11 0888 701 196 Алекджеймс Раймонд Тимурян НЕ 16.09.2019 16.09.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив ул."Кап.Георги Мамарчев" 10 08888 701196 Алекджеймс Раймонд Тимурян Алекджеймс Раймонд Тимурян 01.03.2019 01.03.2019
Производствени помещения:
Населено място Адрес Телефон Представител Дата на вписване Дата на заличаване Архив В сила от
гр. Пловдив ул."Кап.Георги Мамарчев" 10 08888 701196 Алекджеймс Раймонд Тимурян 01.03.2019 НЕ 01.03.2019