Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"МТЛ-ХАБИТУС-ПРОТЕЗИ И ОРТЕЗИ" ООД
Населено място:гр. Варна
Седалище:ул."Тодор Бояджиев" 7, ет.4, ап.13
Адрес за кореспонденция:
Телефон:+359 897945813
Факс:
E-mail:habitus@mail.bg
Представляващ:Георги Живков Русев
Удостоверение:650 / 28.05.2019
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 4.Ремонти по т.1 и т.2 от Заповед № РД 01/319 от 02.04.2008 год. 6 28.05.2019
2 4.Ремонти по т.1 и т.2 от Заповед № РД 01/36 от 10.01.2008 год. 6 28.05.2019
3 Бандажен колан за бедрена модулна протеза БК 12 28.05.2019
4 Бедрена модулна протеза с електронно коляно, динамично стъпало и силиконова гилза БМП-КК-СД-СГ 6 28.05.2019
5 Бедрена модулна протеза с електроно коляно и динамично стъпало БМП-ЕК-ДС-СГ 6 28.05.2019
6 Бедрена модулна протеза с ключ на колянната става в глезена БМП-КД-ДС 6 28.05.2019
7 Бедрена модулна протеза с ключ в коляното и със стъпало с движение в глезена и силиконова гилза БМП-КК-СД 6 28.05.2019
8 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и дин.стъпало т.1.5 БМП-КД-ДС 6 20.08.2019
9 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и с динамично стъпало БМП-КД-ДС-СГ 6 28.05.2019
10 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и с динамично стъпало и силиконова гилза БМП-ХК-ДС 6 28.05.2019
11 Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и дин. стъпало т.1.3 БМП-КК-ДС 6 20.08.2019
12 Бедрена модулна протеза с хидравлично коляно и с динамично стъпало БМП-ХК-ДС-СГ 6 28.05.2019
13 Бедрена модулна протеза с хидравлично коляно и с динамично стъпало и силиконова гилза БОМП-КК-СД 6 28.05.2019
14 Бедрена олекотена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение БОМП-КК-СД-СГ 12 28.05.2019
15 Бедрена олекотена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение и силиконова гилза КРПГК 12 28.05.2019
16 Бедренна модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало БМПКДДС 12 28.05.2019
17 Бедренна модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение БМПККСД 12 28.05.2019
18 Еднопосочен клапан за подбедрена модулна протеза ЕКМП 12 28.05.2019
19 Заключващ механизъм тип "Shuttle Lock" за бердена модулна протеза ЗМШЛ 12 28.05.2019
20 Заключващ механизъм тип "Shuttle Lock" за подбердена модулна протеза ЗМШЛ 12 28.05.2019
21 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки ИКПС 6 28.05.2019
22 Козметични ръкавици за протези за горен крайник 8K21 6 28.05.2019
23 Козметични ръкавици за протези за горен крайник НМиоП 12 28.05.2019
24 Модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник МПНКПГК 12 28.05.2019
25 Модулна надлакътна козметична протеза за горен крайник т.1.9 МНКПГК 6 20.08.2019
26 Модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник МПКПГК 12 28.05.2019
27 Модулна подлакътна козметична протеза за горен крайник т.1.7 МПКПГК 6 20.08.2019
28 Модулна протеза при малформация на долен крайник т.1.6 МПМГК 6 20.08.2019
29 Модулна протеза при частична ампутация на длан т.1.8 МПЧАД 6 20.08.2019
30 Модулна протеза при частична ампутация на ходилото т.1.2 МПЧАХ 6 20.08.2019
31 Модулна протеза с бедрен маншет т. 1.4 МПБМ 6 20.08.2019
32 Надлакетна МИО протеза НКП 12 28.05.2019
33 Найлонов чорап за обуване на бедрена модулна протеза ЧБП 12 28.05.2019
34 Ортеза за горен крайник – пластмасова ОГКП 6 28.05.2019
35 Ортеза за колянна става – пластмасова без движение ОКСПбД 6 28.05.2019
36 Ортеза за колянна става – пластмасова с движение ОКСПсД 6 28.05.2019
37 Ортеза корекционна за „О” Байне ОКОБ 6 28.05.2019
38 Ортеза корекционна за „Х” Байне ОКХБ 6 28.05.2019
39 Ортези за горен крайник ОГК 12 28.05.2019
40 Ортези за долен крайник ОДК 12 28.05.2019
41 Ортези за тялото ОТ 12 28.05.2019
42 Подколянна модулна протеза ПМП 12 28.05.2019
43 Подколянна модулна протеза с динамично стъпало ПМП-ДС 12 28.05.2019
44 Подколянна модулна протеза с динамично стъпало и силиконова гилза ПМП-ДС-СГ 12 28.05.2019
45 Подколянна модулна протеза т.1.1 ПМП 6 20.08.2019
46 Подколянна протеза за баня ППБ 12 28.05.2019
47 Подлакетна МИО протеза ПМиоП 12 28.05.2019
48 Протеза за вродена аномалия – тръбно скелетна със седалищна опора и със стъпало с движение ПВАТССОСД 12 28.05.2019
49 Протеза за вродена аномалия – тръбно скелетна със седалищна опора и със „Сач” стъпало ПВАТССОСС 12 28.05.2019
50 Протеза козметична при дезартикулация на рамената става ПКДРС 12 28.05.2019
51 Протеза модулна при дезартикулация на колянната става ПМДКС 12 28.05.2019
52 Протеза модулна при дезартикулация на тазобедрената става ПМДТС 12 28.05.2019
53 Протеза пластмасова капсулна със стъпало с движение ППКСД 12 28.05.2019
54 Протеза пластмасова подколянна с бедрена маншета със стъпало с движение ПППБМСД 12 28.05.2019
55 Протеза пластмасова подколянна с бедрена маншета със „Сач” стъпало ПППБМСС 12 28.05.2019
56 Протеза пластмасова подколянна със стъпало с движение ПППСД 12 28.05.2019
57 Протеза пластмасова-капсулна със „Сач” стъпало ППКСС 12 28.05.2019
58 Протеза подколюнна със „Сач” стъпало ППСС 12 28.05.2019
59 Протеза подколянна за вродена аномалия тръбно скелетна със стъпало без движение ППВАТССД 12 28.05.2019
60 Протеза подколянна за вродена аномалия тръбно скелетна със стъпало с движение ППВАТССД-1 12 28.05.2019
61 Протеза при дезартикулация на тазобедрената става със стъпало с движение ПДТССД 12 28.05.2019
62 Протеза при дезартикулация на тазобедрената става със „Сач” стъпало ПДТССС 12 28.05.2019
63 Протеза тръбно скелетна с пластмасова приемна гилза със стъпало с движение ПТСПГСД 12 28.05.2019
64 Протеза тръбно скелетна с пластмасова приемна гилза със „Сач” стъпало ПТСППГСС 12 28.05.2019
65 Протезнo рулo ПР 28.05.2019
66 Протезни рула ПР 28.05.2019
67 Протезни чорапи - бедрени ПЧ 3 28.05.2019
68 Протезни чорапи - бедрени ПЧБ 6 28.05.2019
69 Протезни чорапи - бедрени силикон ПЧ 3 28.05.2019
70 Протезни чорапи - подбедрица ПЧ 3 28.05.2019
71 Протезни чорапи - подбедрица ПЧП 6 28.05.2019
72 Протезни чорапи - подбедрица силикон ПЧ 3 28.05.2019
73 Протективни чорапи - бедрени ПРЧБ 6 28.05.2019
74 Протективни чорапи - подбедрица ПРЧП 6 28.05.2019
75 Ремонт на модулни протези по т.4.126 до 4.147 от Заповед РД-01-508/19.06.2018 6 28.05.2019
76 Ремонти на модулни протези по т 4.126 до 4.148 от Заповед РД-01-365/22.05.2019 20.08.2019
77 Силиконов лайнер за бедрена протеза СЛ 6 28.05.2019
78 Силиконов лайнер за подбедрена протеза СЛ 6 28.05.2019
79 Силиконов ланер за подлакетна протеза СЛ 6 28.05.2019
80 Силиконова наколенка за подбедрена наколенка СЛ 6 28.05.2019