Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"МТЛ-ХАБИТУС-ПРОТЕЗИ И ОРТЕЗИ" ООД
Населено място:гр. Варна
Седалище:ул."Тодор Бояджиев" 7, ет.4, ап.13
Адрес за кореспонденция:гр. Варна, ул."Тодор Бояджиев" 7, ет.4, ап.13
Телефон:+359 897945813
Факс:
E-mail:habitus@mail.bg
Представляващ:Георги Живков Русев
Удостоверение:650 / 28.05.2019
Статус: Регистриран
В сила от:28.05.2019


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Варна ул. "Цоньо Тодоров" №28 +359 876684473 Георги Живков Русев НЕ 28.05.2019 28.05.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Варна ул. "Цоньо Тодоров" №28 +359 876684473 Георги Живков Русев Георги Живков Русев 28.05.2019 28.05.2019
Производствени помещения:
Населено място Адрес Телефон Представител Дата на вписване Дата на заличаване Архив В сила от
гр. Варна ул. "Цоньо Тодоров" №28 +359 876684473 Георги Живков Русев 28.05.2019 НЕ 28.05.2019