Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ОТОТОН" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:гр. Пловдив, район Централен, ул. "Райко Даскалов" 72 партер
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0898 460810
Факс:
E-mail:slavchobobchev@gmail.com
Представляващ:Славчо Неделчев Бобчев
Удостоверение:660 / 16.07.2019
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Батерии Phonak MF 10 16.07.2019
2 Батерии Phonak MF 13 16.07.2019
3 Батерии Phonak MF 312 16.07.2019
4 Батерии Phonak MF 675 16.07.2019
5 Батерии PowerOne MF 10 31.01.2020
6 Батерии PowerOne MF 13 31.01.2020
7 Батерии PowerOne MF 312 31.01.2020
8 Батерии PowerOne MF 675 31.01.2020
9 Говорен апарат AMPLICORD D1 24 24.11.2020
10 Диадема по костен път за слухопротезиране Melody Flex DGT4 24 02.06.2020
11 Диадема по костен път за слухопротезиране Melody PWR Flex DGT4 24 02.06.2020
12 Лента по костен път за слухопротезиране Melody Baby 24 02.06.2020
13 Очила по костен път за слухопротезиране Beta Flex Extend Basic DGT 4 24 02.06.2020
14 Очила по костен път за слухопротезиране Beta PWR Flex Extend DGT 4 24 02.06.2020
15 Програмируем цифров слухов апарат Phonak Audeo P30-13T 24 24.11.2020
16 Програмируем цифров слухов апарат Phonak Audeo P30-312 24 24.11.2020
17 Програмируем цифров слухов апарат Phonak Audeo P30-R 24 24.11.2020
18 Програмируем цифров слухов апарат Phonak Audeo P30-RT 24 24.11.2020
19 Програмируем цифров слухов апарат Phonak Audeo P50-13T 24 24.11.2020
20 Програмируем цифров слухов апарат Phonak Audeo P50-312 24 24.11.2020
21 Програмируем цифров слухов апарат Phonak Audeo P50-R 24 24.11.2020
22 Програмируем цифров слухов апарат Phonak Audeo P50-RT 24 24.11.2020
23 Програмируем цифров слухов апарат Phonak Audeo P70-13T 24 24.11.2020
24 Програмируем цифров слухов апарат Phonak Audeo P70-312 24 24.11.2020
25 Програмируем цифров слухов апарат Phonak Audeo P70-R 24 24.11.2020
26 Програмируем цифров слухов апарат Phonak Audeo P70-RT 24 24.11.2020
27 Програмируем цифров слухов апарат Phonak Audeo P90-13T 24 24.11.2020
28 Програмируем цифров слухов апарат Phonak Audeo P90-312 24 24.11.2020
29 Програмируем цифров слухов апарат Phonak Audeo P90-R 24 24.11.2020
30 Програмируем цифров слухов апарат Phonak Audeo P90-RT 24 24.11.2020
31 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-10 24 16.07.2019
32 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-13 24 16.07.2019
33 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-312 24 16.07.2019
34 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-312T 24 16.07.2019
35 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-10 24 16.07.2019
36 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-13 24 16.07.2019
37 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-312 24 16.07.2019
38 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-312T 24 16.07.2019
39 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-Direct 24 16.07.2019
40 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-R 24 16.07.2019
41 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-10 24 16.07.2019
42 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-13 24 16.07.2019
43 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-312 24 16.07.2019
44 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-312T 24 16.07.2019
45 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-Direct 24 16.07.2019
46 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-R 24 16.07.2019
47 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-10 24 16.07.2019
48 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-13 24 16.07.2019
49 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-312 24 16.07.2019
50 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-312T 24 16.07.2019
51 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-Direct 24 16.07.2019
52 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-R 24 16.07.2019
53 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-13T 24 16.07.2019
54 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-312 24 16.07.2019
55 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-312T 24 16.07.2019
56 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-R 24 16.07.2019
57 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-RT 24 16.07.2019
58 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-13T 24 16.07.2019
59 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-312 24 16.07.2019
60 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-312T 24 16.07.2019
61 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-R 24 16.07.2019
62 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-RT 24 16.07.2019
63 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-13T 24 16.07.2019
64 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-312 24 16.07.2019
65 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-312T 24 16.07.2019
66 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-R 24 16.07.2019
67 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-RT 24 16.07.2019
68 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-13T 24 16.07.2019
69 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-312 24 16.07.2019
70 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-312T 24 16.07.2019
71 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-R 24 16.07.2019
72 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-RT 24 16.07.2019
73 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-10 24 16.07.2019
74 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-13 24 16.07.2019
75 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-312 24 16.07.2019
76 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-312T 24 16.07.2019
77 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-10 24 16.07.2019
78 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-13 24 16.07.2019
79 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-312 24 16.07.2019
80 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-312T 24 16.07.2019
81 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-10 24 16.07.2019
82 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-13 24 16.07.2019
83 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-312 24 16.07.2019
84 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-312T 24 16.07.2019
85 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-10 24 16.07.2019
86 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-13 24 16.07.2019
87 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-312 24 16.07.2019
88 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-312T 24 16.07.2019
89 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q10-M 24 16.07.2019
90 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q10-SP 24 16.07.2019
91 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-M 24 16.07.2019
92 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-P 24 16.07.2019
93 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-SP 24 16.07.2019
94 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-UP 24 16.07.2019
95 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q5-M 24 16.07.2019
96 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q5-SP 24 16.07.2019
97 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B30-M 24 16.07.2019
98 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B30-P 24 16.07.2019
99 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B30-SP 24 16.07.2019
100 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-M 24 16.07.2019
101 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-P 24 16.07.2019
102 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-PR 24 16.07.2019
103 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-SP 24 16.07.2019
104 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-M 24 16.07.2019
105 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-P 24 16.07.2019
106 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-PR 24 16.07.2019
107 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-SP 24 16.07.2019
108 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-M 24 16.07.2019
109 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-P 24 16.07.2019
110 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-PR 24 16.07.2019
111 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-SP 24 16.07.2019
112 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V30-M 24 16.07.2019
113 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V30-P 24 16.07.2019
114 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V30-SP 24 16.07.2019
115 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V50-M 24 16.07.2019
116 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V50-P 24 16.07.2019
117 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V50-SP 24 16.07.2019
118 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V70-M 24 16.07.2019
119 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V70-P 24 16.07.2019
120 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V70-SP 24 16.07.2019
121 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V90-M 24 16.07.2019
122 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V90-P 24 16.07.2019
123 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V90-SP 24 16.07.2019
124 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS B-13 24 16.07.2019
125 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS B-312 24 16.07.2019
126 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 30 SP 24 16.07.2019
127 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 30 UP 24 16.07.2019
128 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 50 SP 24 16.07.2019
129 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 50 UP 24 16.07.2019
130 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 50-R RIC 24 16.07.2019
131 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 70 SP 24 16.07.2019
132 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 70 UP 24 16.07.2019
133 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 70-R RIC 24 16.07.2019
134 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 90 SP 24 16.07.2019
135 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 90 UP 24 16.07.2019
136 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 90-R RIC 24 16.07.2019
137 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida M30-SP 24 15.05.2020
138 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida M50-SP 24 15.05.2020
139 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida M70-SP 24 15.05.2020
140 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida M90-SP 24 15.05.2020
141 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Link RIC 24 16.07.2019
142 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Link UP 24 16.07.2019
143 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V30-RIC 24 16.07.2019
144 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V30-SP 24 16.07.2019
145 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V30-UP 24 16.07.2019
146 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V50-RIC 24 16.07.2019
147 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V50-SP 24 16.07.2019
148 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V50-UP 24 16.07.2019
149 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V70-RIC 24 16.07.2019
150 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V70-SP 24 16.07.2019
151 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V70-UP 24 16.07.2019
152 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V90-RIC 24 16.07.2019
153 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V90-SP 24 16.07.2019
154 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V90-UP 24 16.07.2019
155 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 M 24 16.07.2019
156 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 P 24 16.07.2019
157 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 RIC 24 16.07.2019
158 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 SP 24 16.07.2019
159 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 UP 24 16.07.2019
160 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 M 24 16.07.2019
161 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 P 24 16.07.2019
162 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 PR 24 16.07.2019
163 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 RIC 24 16.07.2019
164 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 SP 24 16.07.2019
165 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 UP 24 16.07.2019
166 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 M 24 16.07.2019
167 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 P 24 16.07.2019
168 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 PR 24 16.07.2019
169 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 RIC 24 16.07.2019
170 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 SP 24 16.07.2019
171 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 UP 24 16.07.2019
172 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 M 24 16.07.2019
173 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 P 24 16.07.2019
174 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 PR 24 16.07.2019
175 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 RIC 24 16.07.2019
176 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 SP 24 16.07.2019
177 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 UP 24 16.07.2019
178 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky M30-SP 24 15.05.2020
179 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky M50-SP 24 15.05.2020
180 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky M70-SP 24 15.05.2020
181 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky M90-SP 24 15.05.2020
182 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-M 24 16.07.2019
183 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-P 24 16.07.2019
184 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-RIC 24 16.07.2019
185 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-SP 24 16.07.2019
186 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-UP 24 16.07.2019
187 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-M 24 16.07.2019
188 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-P 24 16.07.2019
189 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-RIC 24 16.07.2019
190 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-SP 24 16.07.2019
191 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-UP 24 16.07.2019
192 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-M 24 16.07.2019
193 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-P 24 16.07.2019
194 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-RIC 24 16.07.2019
195 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-SP 24 16.07.2019
196 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-UP 24 16.07.2019
197 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-M 24 16.07.2019
198 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-P 24 16.07.2019
199 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-RIC 24 16.07.2019
200 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-SP 24 16.07.2019
201 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-UP 24 16.07.2019
202 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-10 24 16.07.2019
203 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-13 24 16.07.2019
204 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-312 24 16.07.2019
205 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-10 24 16.07.2019
206 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-13 24 16.07.2019
207 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-312 24 16.07.2019
208 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-10 24 16.07.2019
209 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-13 24 16.07.2019
210 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-312 24 16.07.2019
211 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-Titanium 24 16.07.2019
212 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-10 24 16.07.2019
213 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-13 24 16.07.2019
214 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-312 24 16.07.2019
215 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-Titanium 24 16.07.2019
216 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto M30-10 NW O 24 15.05.2020
217 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto M30-312 24 15.05.2020
218 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto M30-312 NW O 24 15.05.2020
219 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto M50-10 NW O 24 15.05.2020
220 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto M50-312 24 15.05.2020
221 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto M50-312 NW O 24 15.05.2020
222 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto M70-10 NW O 24 15.05.2020
223 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto M70-312 24 15.05.2020
224 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto M70-312 NW O 24 15.05.2020
225 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto M70-Titanium 24 15.05.2020
226 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto M90-10 NW O 24 15.05.2020
227 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto M90-312 24 15.05.2020
228 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto M90-312 NW O 24 15.05.2020
229 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto M90-Titanium 24 15.05.2020
230 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V30-10 24 16.07.2019
231 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V30-13 24 16.07.2019
232 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V30-312 24 16.07.2019
233 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V50-10 24 16.07.2019
234 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V50-13 24 16.07.2019
235 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V50-312 24 16.07.2019
236 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V70-10 24 16.07.2019
237 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V70-13 24 16.07.2019
238 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V70-312 24 16.07.2019
239 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V90-10 24 16.07.2019
240 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V90-13 24 16.07.2019
241 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V90-312 24 16.07.2019
242 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus BTE-P 24 16.07.2019
243 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus BTE-UP 24 16.07.2019
244 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus BTE-micro 24 16.07.2019
245 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ BTE-P 24 16.07.2019
246 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ BTE-UP 24 16.07.2019
247 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ BTE-micro 24 16.07.2019
248 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ ITE-10 24 16.07.2019
249 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ ITE-13 24 16.07.2019
250 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ ITE-312 24 16.07.2019
251 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ RIC-312T 24 16.07.2019
252 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero M30-M 24 31.01.2020
253 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero M30-PR 24 31.01.2020
254 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero M50-M 24 31.01.2020
255 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero M50-PR 24 31.01.2020
256 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero M70-M 24 31.01.2020
257 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero M70-PR 24 31.01.2020
258 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero M90-M 24 31.01.2020
259 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero M90-PR 24 31.01.2020
260 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky M30-M 24 31.01.2020
261 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky M30-PR 24 31.01.2020
262 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky M50-M 24 31.01.2020
263 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky M50-PR 24 31.01.2020
264 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky M70-M 24 31.01.2020
265 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky M70-PR 24 31.01.2020
266 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky M90-M 24 31.01.2020
267 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky M90-PR 24 31.01.2020