Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ОТОТОН" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:гр. Пловдив, район Централен, ул. "Райко Даскалов" 72 партер
Адрес за кореспонденция:гр. Пловдив, район Централен, ул. "Райко Даскалов" 72 партер
Телефон:0898 460810
Факс:
E-mail:slavchobobchev@gmail.com
Представляващ:Славчо Неделчев Бобчев
Удостоверение:660 / 16.07.2019
Статус: Регистриран
В сила от:16.07.2019


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Варна ул."Русе" №15 898460812 Добринка Маринова Андронова НЕ 16.07.2019 16.07.2019
гр. Пловдив ул. Райко Даскалов №72 898460813 Славчо Неделчев Бобчев НЕ 16.07.2019 16.07.2019
гр. София ул. "Хан Аспарух" № 31 898460810 Мариана Огнянова Христова НЕ 16.07.2019 06.12.2019 16.07.2019
гр. София бул. Васил Левски № 99 898460811 Биляна Иванова Николова НЕ 16.07.2019 16.07.2019
гр. София бул. Ал.Стамболийски 89 0898 460814 Румяна Тодорова Папазова НЕ 20.08.2019 20.08.2019
гр. София бул."Патриарх Евтимий" 27 0898 460810 Мариана Огнянова Христова НЕ 06.12.2019 06.12.2019
гр. Стара Загора бул. Цар Симеон Велики 69 0898 460815 Силвия Бончева Георгиева НЕ 20.08.2019 20.08.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
с. Марково ул. "Панорамна" № 26 031122881, 0887841279 инж.Нако Стоянов Начев инж.Нако Стоянов Начев 16.07.2019 16.07.2019
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Варна ул."Русе" №15 898460812 Добринка Маринова Андронова Добринка Маринова Андронова,Тенчо В.Кирчев, Калина И.Нейчева,Сияна И.Стефанова,Петя М.Недялкова 16.07.2019 16.07.2019
гр. Пловдив ул. Райко Даскалов №72 0898460813 Славчо Неделчев Бобчев Ралица Кр. Соколова, Славчо Неделчев Бобчев, Таня И.Стоянова, Василка Георгиева Костова, Елина Макатева - от 24.11.20 г. 16.07.2019 16.07.2019
гр. София ул. "Хан Аспарух" № 31 0898460810 Мариана Огнянова Христова Мариана Огнянова Христова, Христина М.Йорданова, Йорданка В.Димитрова 16.07.2019 06.12.2019 16.07.2019
гр. София бул. Васил Левски № 99 898460811 Биляна Иванова Николова Антония Кр. Луканова, Биляна Иванова Николова, Ивайло К.Минков, Виолина А.Малинова 16.07.2019 16.07.2019
гр. София бул. Ал.Стамболийски 89 0898 460814 Румяна Тодорова Папазова Ния Пл. Попова, Румяна Тодорова Папазова, Гергана Руменова Тодорова, Ивайло Костадинов Минков, Биляна Григорова - от 24.11.20 г. 20.08.2019 20.08.2019
гр. София бул."Патриарх Евтимий" 27 0898 460810 Мариана О.Христова Надя В. Тодорова, Мариана О.Христова, Христина М.Йорданова, Йорданка В.Димитрова 06.12.2019 06.12.2019
гр. Стара Загора бул.Цар Симеон Велики 69 0898 460815 Силвия Бончева Георгиева Силвия Бончева Георгиева, Ива Стоянова Недялкова 20.08.2019 20.08.2019