Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"СПИКА ЛИБРА" ЕООД
Населено място:гр. Бургас
Седалище:ул."Гладстон" 17, партер
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0878 429444
Факс:
E-mail:spikalibra@gmail.com
Представляващ:Жанета Тенева Димова
Удостоверение:667 / 30.09.2019
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Батерии Phonak MF 10 30.09.2019
2 Батерии Phonak MF 13 30.09.2019
3 Батерии Phonak MF 312 30.09.2019
4 Батерии Phonak MF 675 30.09.2019
5 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-10 24 30.09.2019
6 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-13 24 30.09.2019
7 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-312 24 30.09.2019
8 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-312T 24 30.09.2019
9 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-10 24 30.09.2019
10 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-13 24 30.09.2019
11 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-312 24 30.09.2019
12 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-312T 24 30.09.2019
13 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-Direct 24 30.09.2019
14 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-R 24 30.09.2019
15 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-10 24 30.09.2019
16 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-13 24 30.09.2019
17 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-312 24 30.09.2019
18 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-312T 24 30.09.2019
19 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-Direct 24 30.09.2019
20 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-R 24 30.09.2019
21 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-10 24 30.09.2019
22 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-13 24 30.09.2019
23 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-312 24 30.09.2019
24 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-312T 24 30.09.2019
25 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-Direct 24 30.09.2019
26 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-R 24 30.09.2019
27 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-13T 24 30.09.2019
28 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-312 24 30.09.2019
29 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-312T 24 30.09.2019
30 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-R 24 30.09.2019
31 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-RT 24 30.09.2019
32 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-13T 24 30.09.2019
33 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-312 24 30.09.2019
34 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-312T 24 30.09.2019
35 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-R 24 30.09.2019
36 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-RT 24 30.09.2019
37 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-13T 24 30.09.2019
38 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-312 24 30.09.2019
39 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-312T 24 30.09.2019
40 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-R 24 30.09.2019
41 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-RT 24 30.09.2019
42 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-13T 24 30.09.2019
43 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-312 24 30.09.2019
44 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-312T 24 30.09.2019
45 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-R 24 30.09.2019
46 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-RT 24 30.09.2019
47 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-10 24 30.09.2019
48 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-13 24 30.09.2019
49 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-312 24 30.09.2019
50 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-312T 24 30.09.2019
51 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-10 24 30.09.2019
52 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-13 24 30.09.2019
53 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-312 24 30.09.2019
54 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-312T 24 30.09.2019
55 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-10 24 30.09.2019
56 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-13 24 30.09.2019
57 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-312 24 30.09.2019
58 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-312T 24 30.09.2019
59 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-10 24 30.09.2019
60 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-13 24 30.09.2019
61 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-312 24 30.09.2019
62 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-312T 24 30.09.2019
63 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q10-M 24 30.09.2019
64 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q10-SP 24 30.09.2019
65 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-M 24 30.09.2019
66 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-P 24 30.09.2019
67 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-SP 24 30.09.2019
68 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-UP 24 30.09.2019
69 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q5-M 24 30.09.2019
70 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q5-SP 24 30.09.2019
71 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B30-M 24 30.09.2019
72 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B30-P 24 30.09.2019
73 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B30-SP 24 30.09.2019
74 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-M 24 30.09.2019
75 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-P 24 30.09.2019
76 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-PR 24 30.09.2019
77 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-SP 24 30.09.2019
78 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-M 24 30.09.2019
79 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-P 24 30.09.2019
80 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-PR 24 30.09.2019
81 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-SP 24 30.09.2019
82 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-M 24 30.09.2019
83 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-P 24 30.09.2019
84 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-PR 24 30.09.2019
85 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-SP 24 30.09.2019
86 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V30-M 24 30.09.2019
87 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V30-P 24 30.09.2019
88 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V30-SP 24 30.09.2019
89 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V50-M 24 30.09.2019
90 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V50-P 24 30.09.2019
91 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V50-SP 24 30.09.2019
92 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V70-M 24 30.09.2019
93 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V70-P 24 30.09.2019
94 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V70-SP 24 30.09.2019
95 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V90-M 24 30.09.2019
96 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V90-P 24 30.09.2019
97 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V90-SP 24 30.09.2019
98 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS B-13 24 30.09.2019
99 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS B-312 24 30.09.2019
100 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 30 SP 24 30.09.2019
101 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 30 UP 24 30.09.2019
102 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 50 SP 24 30.09.2019
103 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 50 UP 24 30.09.2019
104 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 50-R RIC 24 30.09.2019
105 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 70 SP 24 30.09.2019
106 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 70 UP 24 30.09.2019
107 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 70-R RIC 24 30.09.2019
108 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 90 SP 24 30.09.2019
109 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 90 UP 24 30.09.2019
110 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 90-R RIC 24 30.09.2019
111 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Link RIC 24 30.09.2019
112 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Link UP 24 30.09.2019
113 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V30-RIC 24 30.09.2019
114 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V30-SP 24 30.09.2019
115 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V30-UP 24 30.09.2019
116 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V50-RIC 24 30.09.2019
117 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V50-SP 24 30.09.2019
118 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V50-UP 24 30.09.2019
119 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V70-RIC 24 30.09.2019
120 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V70-SP 24 30.09.2019
121 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V70-UP 24 30.09.2019
122 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V90-RIC 24 30.09.2019
123 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V90-SP 24 30.09.2019
124 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V90-UP 24 30.09.2019
125 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 M 24 30.09.2019
126 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 P 24 30.09.2019
127 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 RIC 24 30.09.2019
128 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 SP 24 30.09.2019
129 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 UP 24 30.09.2019
130 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 M 24 30.09.2019
131 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 P 24 30.09.2019
132 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 PR 24 30.09.2019
133 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 RIC 24 30.09.2019
134 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 SP 24 30.09.2019
135 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 UP 24 30.09.2019
136 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 M 24 30.09.2019
137 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 P 24 30.09.2019
138 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 PR 24 30.09.2019
139 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 RIC 24 30.09.2019
140 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 SP 24 30.09.2019
141 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 UP 24 30.09.2019
142 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 M 24 30.09.2019
143 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 P 24 30.09.2019
144 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 PR 24 30.09.2019
145 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 RIC 24 30.09.2019
146 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 SP 24 30.09.2019
147 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 UP 24 30.09.2019
148 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-M 24 30.09.2019
149 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-P 24 30.09.2019
150 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-RIC 24 30.09.2019
151 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-SP 24 30.09.2019
152 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-UP 24 30.09.2019
153 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-M 24 30.09.2019
154 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-P 24 30.09.2019
155 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-RIC 24 30.09.2019
156 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-SP 24 30.09.2019
157 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-UP 24 30.09.2019
158 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-M 24 30.09.2019
159 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-P 24 30.09.2019
160 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-RIC 24 30.09.2019
161 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-SP 24 30.09.2019
162 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-UP 24 30.09.2019
163 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-M 24 30.09.2019
164 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-P 24 30.09.2019
165 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-RIC 24 30.09.2019
166 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-SP 24 30.09.2019
167 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-UP 24 30.09.2019
168 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-10 24 30.09.2019
169 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-13 24 30.09.2019
170 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-312 24 30.09.2019
171 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-10 24 30.09.2019
172 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-13 24 30.09.2019
173 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-312 24 30.09.2019
174 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-10 24 30.09.2019
175 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-13 24 30.09.2019
176 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-312 24 30.09.2019
177 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-Titanium 24 30.09.2019
178 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-10 24 30.09.2019
179 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-13 24 30.09.2019
180 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-312 24 30.09.2019
181 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-Titanium 24 30.09.2019
182 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V30-10 24 30.09.2019
183 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V30-13 24 30.09.2019
184 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V30-312 24 30.09.2019
185 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V50-10 24 30.09.2019
186 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V50-13 24 30.09.2019
187 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V50-312 24 30.09.2019
188 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V70-10 24 30.09.2019
189 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V70-13 24 30.09.2019
190 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V70-312 24 30.09.2019
191 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V90-10 24 30.09.2019
192 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V90-13 24 30.09.2019
193 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V90-312 24 30.09.2019
194 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus BTE-P 24 30.09.2019
195 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus BTE-UP 24 30.09.2019
196 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus BTE-micro 24 30.09.2019
197 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ BTE-P 24 30.09.2019
198 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ BTE-UP 24 30.09.2019
199 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ BTE-micro 24 30.09.2019
200 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ ITE-10 24 30.09.2019
201 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ ITE-13 24 30.09.2019
202 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ ITE-312 24 30.09.2019
203 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ RIC-312T 24 30.09.2019