Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"СПИКА ЛИБРА" ЕООД
Населено място:гр. Бургас
Седалище:ул."Гладстон" 17, партер
Адрес за кореспонденция:ул."Гладстон" 17, партер
Телефон:0878 429444
Факс:
E-mail:spikalibra@gmail.com
Представляващ:Жанета Тенева Димова
Удостоверение:667 / 30.09.2019
Статус: Регистриран
В сила от:30.09.2019


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Бургас ул. "Гладстон" 17 0878 429444 Жанета Тенева Димова НЕ 30.09.2019 30.09.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
с. Марково ул. "Панорамна" 26 0311 22881 / 0887 841279 инж. Нако Стоянов Начев инж. Нако Стоянов Начев 30.09.2019 30.09.2019
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Бургас ул. "Гладстон" 17 0878 429444 Жанета Тенева Димова Жанета Тенева Димова 30.09.2019 30.09.2019