Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"КОМ. МАКС" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:гр.София, район Илинден, ж.к. Илинден, бл.71, вх.А, ет.1, ап.1
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02 9813556 / 0884196008
Факс:
E-mail:office@comex-hearing.com
Представляващ:Пенка Владимирова Илиева
Удостоверение:096-I / 30.09.2019
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Батерии за слухови апарати 1,5V R6/2A; 3A 24 30.09.2019
2 Батерии за слухови апарати 10А 24 30.09.2019
3 Батерии за слухови апарати 13А 24 30.09.2019
4 Батерии за слухови апарати 312 24 30.09.2019
5 Батерии за слухови апарати 675 24 30.09.2019
6 Приграмируем слухов апарат HI,170-VI 24 30.09.2019
7 Програмируем джобен слухов апарат по костен и въздушен път Apollon 24 30.09.2019
8 Програмируем слухов апарат Essence ES 70-VI 24 30.09.2019
9 Програмируем слухов апарат Essence ES 80-DVI 24 30.09.2019
10 Програмируем слухов апарат очила по костен път AN-Evo1/L 24 30.09.2019
11 Програмируем слухов апарат очила по костен път AN-Evo1/R 24 30.09.2019
12 Програмируем слухов апарат очила по костен път CS-Evo1/L 24 30.09.2019
13 Програмируем слухов апарат очила по костен път CS-Evo1/R 24 30.09.2019
14 Резервни части за слухови апарати BHM-Tech за всички модели 24 30.09.2019
15 Резервни части за слухови апарати GN Re Sound за всички модели 24 30.09.2019
16 СЛУХОВ АПАРАТ ЗА ДЕЦА С ДИАДЕМА КОНТАКТ -МИНИ 24 30.09.2019
17 Цифров слухов апарат Match MA1T70 -V 24 30.09.2019
18 Цифров слухов апарат Match MA2 T80-V 24 30.09.2019
19 Цифров слухов апарат Match MA2T70 -V 24 30.09.2019
20 Цифров слухов апарат Match MA50-P/L 24 30.09.2019
21 Цифров слухов апарат Match MA50-P/R 24 30.09.2019