Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"КОМ. МАКС" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:гр.София, район Илинден, ж.к. Илинден, бл.71, вх.А, ет.1, ап.1
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02 9813556 / 0884196008
Факс:
E-mail:office@comex-hearing.com
Представляващ:Пенка Владимирова Илиева
Удостоверение:096-I / 30.09.2019
Статус: Регистриран
В сила от:30.09.2019


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул. "Триадица"№ 6 , офис 407 02/981 3556 / 0884 196008 Пенка Владимирова Илиева НЕ 30.09.2019 30.09.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул. "Триадица"№ 6 , офис 407 02/981 3556 / 0884 196008 Пенка Владимирова Илиева Пенка Владимирова Илиева 30.09.2019 30.09.2019
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул. "Триадица"№ 6 , офис 407 02/981 3556 / 0884 196008 Пенка Владимирова Илиева Пенка Владимирова Илиева 30.09.2019 30.09.2019