Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МЕДТРЕЙДИНГ" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:ул." Петко Каравелов" 4
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0888 388820
Факс:
E-mail:Nasko_tod@abv.bg
Представляващ:Атанас Тодоров Даракчиев
Удостоверение:673 / 20.11.2019
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка EWC100 12 20.11.2019
2 Антидекубитален дюшек AD100 12 20.11.2019
3 Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери AD110P 12 20.11.2019
4 Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери AD120P 12 20.11.2019
5 Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери AD130P 12 20.11.2019
6 Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери AD140P 12 20.11.2019
7 Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери SY200 12 20.11.2019
8 Антидекубитална възглавница AD200 12 20.11.2019
9 Детска инвалидна количка MC160CP 12 20.11.2019
10 Детска рингова инвалидна количка MC161 12 20.11.2019
11 Комбиниран стол за тоалет и баня MC200 12 20.11.2019
12 Комбиниран стол за тоалет и баня MC210 12 20.11.2019
13 Комбиниран стол за тоалет и баня MC220 12 20.11.2019
14 Комбиниран стол за тоалет и баня MC230 12 20.11.2019
15 Комбиниран стол за тоалет и баня MC240 12 20.11.2019
16 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC100 12 20.11.2019
17 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC101 12 20.11.2019
18 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC110 12 20.11.2019
19 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC120 12 20.11.2019
20 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC130 12 20.11.2019
21 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC140 12 20.11.2019
22 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC150 12 20.11.2019
23 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC180 12 20.11.2019
24 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC190 12 20.11.2019
25 Цифров слухов апарат Hear V65 24 20.11.2019
26 Цифров слухов апарат Liquet V65 24 20.11.2019
27 Цифров - програмируем слухов апарат Arena P1 24 20.11.2019
28 Цифров - програмируем слухов апарат Focux+ H75 24 20.11.2019
29 Цифров - програмируем слухов апарат Focux+ V65 24 20.11.2019
30 Цифров - програмируем слухов апарат Hwamei H75 24 20.11.2019
31 Цифров - програмируем слухов апарат Master V65 24 20.11.2019
32 Цифров - програмируем слухов апарат Orfus V65 24 20.11.2019
33 Цифров - програмируем слухов апарат Sense V65 24 20.11.2019
34 Цифров - програмируем слухов апарат Shui V65 24 20.11.2019
35 Цифров слухов апарат JHD10 24 20.11.2019
36 Цифров слухов апарат JHD101 24 20.11.2019
37 Цифров слухов апарат JHD16 24 20.11.2019
38 Цифров слухов апарат JHD18 24 20.11.2019