Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МЕДТРЕЙДИНГ" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:ул." Петко Каравелов" 4
Адрес за кореспонденция:ул." Филип Македонски" 29
Телефон:0888 388820
Факс:
E-mail:Nasko_tod@abv.bg
Представляващ:Атанас Тодоров Даракчиев
Удостоверение:673 / 20.11.2019
Статус: Регистриран
В сила от:20.11.2019


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив ул.Филип Македонски 29 0888 388820 Атанас Тодоров Даракчиев НЕ 20.11.2019 20.11.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив ул.Св.Климент 11 0899 817145 Павел Владимиров Касабов Павел Владимиров Касабов 20.11.2019 20.11.2019
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив ул.Филип Македонски 29 0888 388820 Атанас Тодоров Даракчиев 20.11.2019 20.11.2019