Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:ЕТ "ТОШКО ХРИСТОВ - ХАСКОВО"
Населено място:гр. Хасково
Седалище:гр.Хасково, бул. Ал. Стамболийски №.14
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0896 684171
Факс:
E-mail:toshkohristov@abv.bg
Представляващ:Тошко Христов Атанасов
Удостоверение:677 / 10.01.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Аксесоари-Rexton Кутии, четки, филтри 10.01.2020
2 Акумулаторна инвалидна количка ACTION 4 12 10.01.2020
3 Акумулаторна инвалидна количка AGIL 12 10.01.2020
4 Акумулаторна инвалидна количка AIS 2850 12 10.01.2020
5 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 300E 12 10.01.2020
6 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 558 12 10.01.2020
7 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 588&589 12 10.01.2020
8 Акумулаторна инвалидна количка AIS -6100 12 10.01.2020
9 Акумулаторна инвалидна количка AIS- 898 12 10.01.2020
10 Акумулаторна инвалидна количка AIS- 6500 12 10.01.2020
11 Акумулаторна инвалидна количка Express 2000 12 10.01.2020
12 Акумулаторна инвалидна количка KY110A 12 10.01.2020
13 Акумулаторна инвалидна количка ORION METRO 12 10.01.2020
14 Акумулаторна инвалидна количка ORION PRO 12 10.01.2020
15 Акумулаторна инвалидна количка PHFW-1120 12 10.01.2020
16 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 100 12 10.01.2020
17 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 200 12 10.01.2020
18 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 300 12 10.01.2020
19 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 500 12 10.01.2020
20 Акумулаторна инвалидна количка (детска)-Vermeiren Sunny 12 10.01.2020
21 Акумулаторна инвалидна количка (детска-активна)-Vermeiren Sagitta kids 12 10.01.2020
22 Акумулаторна инвалидна количка (детска-активна)-Vermeiren Sagitta kids Sl 12 10.01.2020
23 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Agin 12 10.01.2020
24 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Alvaro 12 10.01.2020
25 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Carvo 12 10.01.2020
26 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-101 12 10.01.2020
27 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-110 12 10.01.2020
28 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 141 B 12 10.01.2020
29 Акумулаторна инвалидна количка, резервни части и акумулатори P 101 12 10.01.2020
30 Акумулаторна инвалидна количка, резервни части и акумулатори P 110 12 10.01.2020
31 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W1018 12 10.01.2020
32 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W1021 12 10.01.2020
33 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W1021 plus 12 10.01.2020
34 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W1032 12 10.01.2020
35 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W4025 12 10.01.2020
36 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W4028 12 10.01.2020
37 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W4029 12 10.01.2020
38 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W4030 12 10.01.2020
39 Акумулаторна инвалидна количка-Fazzini FS 110 12 10.01.2020
40 Акумулаторна инвалидна количка-Kaiyang KY110A 12 10.01.2020
41 Акумулаторна инвалидна количка-Kaiyang KY120 12 10.01.2020
42 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1018 12 10.01.2020
43 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1018L 12 10.01.2020
44 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1018LX 12 10.01.2020
45 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1021 12 10.01.2020
46 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1021 plus 12 10.01.2020
47 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1024 12 10.01.2020
48 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1029 12 10.01.2020
49 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1032 12 10.01.2020
50 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1033 12 10.01.2020
51 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 4017 12 10.01.2020
52 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 4028 12 10.01.2020
53 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 4029 12 10.01.2020
54 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 4030 12 10.01.2020
55 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 4035 12 10.01.2020
56 Акумулаторна инвалидна количка-MDH PCBL 1220 12 10.01.2020
57 Акумулаторна инвалидна количка-MDH PCBL 1420 12 10.01.2020
58 Акумулаторна инвалидна количка-MDH PCBL 1600 12 10.01.2020
59 Акумулаторна инвалидна количка-MDH PCBL 1610 12 10.01.2020
60 Акумулаторна инвалидна количка-MDH PCBL 1800 12 10.01.2020
61 Акумулаторна инвалидна количка-MDH PCBL 1810 12 10.01.2020
62 Акумулаторна инвалидна количка-MDH S148 12 10.01.2020
63 Акумулаторна инвалидна количка-MDH S344 12 10.01.2020
64 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux CPW - 110 12 10.01.2020
65 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux CPW - 120 12 10.01.2020
66 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux Gepard - 1 12 10.01.2020
67 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux SPW - 100 12 10.01.2020
68 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux SPW - 110 12 10.01.2020
69 Акумулаторна инвалидна количка-VITEA CARE Gazelle S420XR 12 10.01.2020
70 Акумулаторна инвалидна количка-VITEA CARE PCO 1600 12 10.01.2020
71 Акумулаторна инвалидна количка-VITEA CARE S344 12 10.01.2020
72 Акумулаторна инвалидна количка-Vermeiren Ascend 12 10.01.2020
73 Акумулаторна инвалидна количка-Vermeiren Express 2009 12 10.01.2020
74 Акумулаторна инвалидна количка-Vermeiren Forest 12 10.01.2020
75 Акумулаторна инвалидна количка-Vermeiren Rapido 12 10.01.2020
76 Акумулаторна инвалидна количка-Vermeiren Squod 12 10.01.2020
77 Акумулаторна инвалидна количка-Vermeiren Tracer 12 10.01.2020
78 Акумулаторни батерии 6 10.01.2020
79 Антидекубиталeн дюшек AIS - AE5 12 10.01.2020
80 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 12 10.01.2020
81 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 F 12 10.01.2020
82 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 V 12 10.01.2020
83 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 VF 12 10.01.2020
84 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5000 12 10.01.2020
85 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5200 12 10.01.2020
86 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5400 12 10.01.2020
87 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5600 12 10.01.2020
88 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8200 12 10.01.2020
89 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8400 12 10.01.2020
90 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8600 12 10.01.2020
91 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRPAD 12 10.01.2020
92 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери CODICE 5 12 10.01.2020
93 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 250 12 10.01.2020
94 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 350V 12 10.01.2020
95 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 412 12 10.01.2020
96 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 512 12 10.01.2020
97 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 623 12 10.01.2020
98 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 934 12 10.01.2020
99 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери GM 105 12 10.01.2020
100 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери SY200 12 10.01.2020
101 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери SY - 300 12 10.01.2020
102 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери SY - 400 12 10.01.2020
103 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери We Care AIS-AE5 12 10.01.2020
104 Антидекубитален дюшек-Apex Air Junior 2000 12 10.01.2020
105 Антидекубитален дюшек-Apex Excel 2000 12 10.01.2020
106 Антидекубитален дюшек-Apex OASIS 2000 12 10.01.2020
107 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 2500 12 10.01.2020
108 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 2500 F 12 10.01.2020
109 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 2500 V 12 10.01.2020
110 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 2500 VF 12 10.01.2020
111 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 5000 12 10.01.2020
112 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 5200 12 10.01.2020
113 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 5400 12 10.01.2020
114 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 5600 12 10.01.2020
115 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 8200 12 10.01.2020
116 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 8400 12 10.01.2020
117 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 8600 12 10.01.2020
118 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRPAD 12 10.01.2020
119 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 100 12 10.01.2020
120 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 200 12 10.01.2020
121 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 300 12 10.01.2020
122 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 400 12 10.01.2020
123 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 500 12 10.01.2020
124 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3001 12 10.01.2020
125 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3006 12 10.01.2020
126 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3009 12 10.01.2020
127 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3015 12 10.01.2020
128 Антидекубитален дюшек-VITEA CARE VCM 202 12 10.01.2020
129 Антидекубитален дюшек-VITEA CARE VCM 502 12 10.01.2020
130 Антидекубитална възглавница 45503 12 10.01.2020
131 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 001 12 10.01.2020
132 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 002 12 10.01.2020
133 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 003 12 10.01.2020
134 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 004 12 10.01.2020
135 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 005 12 10.01.2020
136 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 006 12 10.01.2020
137 Антидекубитална възглавница-Mobilux LUMBOSTAR 12 10.01.2020
138 Антидекубитална възглавница-Mobilux MEMOSTAR 12 10.01.2020
139 Антидекубитална възглавница-Mobilux SEATSTAR 12 10.01.2020
140 Антидекубитална възглавница-Qmed DRCVT 12 10.01.2020
141 Антидекубитална възглавница-Qmed DRQE0D 12 10.01.2020
142 Антидекубитална възглавница-Qmed DRQЕ0C 12 10.01.2020
143 Антидекубитална възглавница-Qmed DRQК0А 12 10.01.2020
144 Антидекубитална възглавница-Qmed MDQ001104 12 10.01.2020
145 Антидекубитална възглавница-Qmed MDQ001105 12 10.01.2020
146 Антидекубитална възглавница-Qmed UNIWERSAL 12 10.01.2020
147 Антидекубитална възглавница-Reha Fund 4117 12 10.01.2020
148 Антидекубитална възглавница-Reha Fund SuperJez 4115 12 10.01.2020
149 Антидекубитална възглавница-Reha Fund SuperJez 4117 12 10.01.2020
150 Антидекубитална възглавница-Thuasne W0465 12 10.01.2020
151 Антидекубитални дюшеци SY300 12 10.01.2020
152 Антидекубитални дюшеци SY400 12 10.01.2020
153 Бастун регулируем – триопорен ТС ПГ 6.00.00 6 10.01.2020
154 Бастун - бял за незрящи- сгъваем, телескопичен, несгъваем и резервни части 10145 6 10.01.2020
155 Бастун - бял за незрящи- сгъваем, телескопичен, несгъваем и резервни части 10146 6 10.01.2020
156 Бастун - регулируем KY9201L 6 10.01.2020
157 Бастун - регулируем KY920L 6 10.01.2020
158 Бастун - регулируем четириопорен KY941 6 10.01.2020
159 Бастун - регулируем четириопорен KY9424S 6 10.01.2020
160 Бастун - регулируем четириопорен KY942L 6 10.01.2020
161 Бастун регулируем KY920L 6 10.01.2020
162 Бастун регулируем четириопорен-ИТК Илиев 140 6 10.01.2020
163 Бастун регулируем – четириопорен ТС ПГ 3.00.00 6 10.01.2020
164 Бастун регулируем-ИТК Илиев 100 6 10.01.2020
165 Бастун регулируем-ИТК Илиев 110 6 10.01.2020
166 Бастун четириопорен KY9241 6 10.01.2020
167 Бастун – регулируем, четириопорен W2080003101 6 10.01.2020
168 Бастун- регулируем триопорен RPM70036 6 10.01.2020
169 Бастуни бели и сензорни за незрящи лица ТС ПГ 5.00.00 6 10.01.2020
170 Батерии за слухов апарат А10 6 10.01.2020
171 Батерии за слухов апарат А13 6 10.01.2020
172 Батерии за слухов апарат А312 6 10.01.2020
173 Батерии за слухов апарат А675 6 10.01.2020
174 Бели и сензорни бастуни за незрящи лица FS936L 6 10.01.2020
175 Бели и сензорни бастуни за незрящи лица KY936L 6 10.01.2020
176 Бели и сензорни бастуни за незрящи лица RPM70050 6 10.01.2020
177 Бели и сензорни бастуни за незрящи лица RPM70050AG 6 10.01.2020
178 Бели и сензорни бастуни за незрящи лица RPM70051 6 10.01.2020
179 Бели и сензорни бастуни за незрящи лица RPM70052 6 10.01.2020
180 Бели и сензорни бастуни за незрящи лица RPM70053AG 6 10.01.2020
181 Бял и сензорен бастун за незрящи лица KY936L 6 10.01.2020
182 Бял и сензорен бастун за незрящи лица-Kaiyang KY936L 6 10.01.2020
183 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BABY HERO 12 10.01.2020
184 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BINGO 12 10.01.2020
185 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVB08 12 10.01.2020
186 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF03 12 10.01.2020
187 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF04 12 10.01.2020
188 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVL0G 12 10.01.2020
189 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVRX 12 10.01.2020
190 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания HERO 12 10.01.2020
191 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PD 12 10.01.2020
192 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PDN 12 10.01.2020
193 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJM 12 10.01.2020
194 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMC 12 10.01.2020
195 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMP 12 10.01.2020
196 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSL 12 10.01.2020
197 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSN 12 10.01.2020
198 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PST 12 10.01.2020
199 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания RAINBOW 12 10.01.2020
200 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания S-3 12 10.01.2020
201 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания SPRING 12 10.01.2020
202 Говорен апарат-CYBERBIOMED HIVOX 12 10.01.2020
203 Говорен апарат-CYBERBIOMED MICROVOX 12 10.01.2020
204 Говорен апарат-SUMIT S101 12 10.01.2020
205 Говорен апарат-SUMIT S102 12 10.01.2020
206 Гръдна епитеза Balance 1+2 O (Balance Extra Soft) 12 10.01.2020
207 Гръдна епитеза Balance 1+2 T (Balance Part Top) 12 10.01.2020
208 Гръдна епитеза Balance 1+2C (Balance Part Bottom) 12 10.01.2020
209 Гръдна епитеза Balance 2D (Balance Delta) 12 10.01.2020
210 Гръдна епитеза Balance Contact 1+2 C (Balance Part Contact Bottom) 12 10.01.2020
211 Гръдна епитеза Balance Contact 1+2 T (Balance Part Contact Top) 12 10.01.2020
212 Гръдна епитеза Balance Contact 2D (Balance Delta Contact) 12 10.01.2020
213 Гръдна епитеза Climate Light 2A (Classic Light with Climate Control) 12 10.01.2020
214 Гръдна епитеза Climate Light 2S (Tria Light with Climate Control) 12 10.01.2020
215 Гръдна епитеза Contact 1S (Tresia Personally Contact) 12 10.01.2020
216 Гръдна епитеза Contact 3E 12 10.01.2020
217 Гръдна епитеза Contact 3S (Tria Contact) 12 10.01.2020
218 Гръдна епитеза Contact Light 3S (Tria Contact Light) 12 10.01.2020
219 Гръдна епитеза Contact Plus 3S (Tria Plus) 12 10.01.2020
220 Гръдна епитеза Discrene Asymmetric 12 10.01.2020
221 Гръдна епитеза Discrene Teardrop 12 10.01.2020
222 Гръдна епитеза Discrene Triangle 12 10.01.2020
223 Гръдна епитеза Essential 1S (Tresia Personally) 12 10.01.2020
224 Гръдна епитеза Essential 2A (Classic Basic) 12 10.01.2020
225 Гръдна епитеза Essential 2E (Teardrop Basic) 12 10.01.2020
226 Гръдна епитеза Essential 2S 12 10.01.2020
227 Гръдна епитеза Essential 3A (Classic Standard) 12 10.01.2020
228 Гръдна епитеза Essential 3S (Tria Basic) 12 10.01.2020
229 Гръдна епитеза Essential Light 2A (Classic Basic Light) 12 10.01.2020
230 Гръдна епитеза Essential Light 2S (Tria Aire) 12 10.01.2020
231 Гръдна епитеза Essential Light 3E (Luxa Aire) 12 10.01.2020
232 Гръдна епитеза Essential Light 3S (Tria Basic Light) 12 10.01.2020
233 Детска инвалидна количка AIS958LBCGPY 12 10.01.2020
234 Детска инвалидна количка AIS958LBPYF8 12 10.01.2020
235 Детска инвалидна количка AIS985LBGY 12 10.01.2020
236 Детска инвалидна количка MSW-3200 12 10.01.2020
237 Детска инвалидна количка MSW-3300 12 10.01.2020
238 Детска инвалидна количка MSW-3400 12 10.01.2020
239 Детска инвалидна количка MSW-3500 12 10.01.2020
240 Детска инвалидна количка VCWB001 12 10.01.2020
241 Детска инвалидна количка VCWR211 12 10.01.2020
242 Детска рингова инвалидна количка 4800 12 10.01.2020
243 Детска рингова инвалидна количка 5900 12 10.01.2020
244 Детска рингова инвалидна количка 6100 12 10.01.2020
245 Детска рингова инвалидна количка 6120 12 10.01.2020
246 Детска рингова инвалидна количка ACTION 3 JUNIOR 12 10.01.2020
247 Детска рингова инвалидна количка AIS980LA-35 12 10.01.2020
248 Детска рингова инвалидна количка AIS980LQF3-30 12 10.01.2020
249 Детска рингова инвалидна количка AIS980LQF8 12 10.01.2020
250 Детска рингова инвалидна количка DRVL0G 12 10.01.2020
251 Детска рингова инвалидна количка GR 101 12 10.01.2020
252 Детска рингова инвалидна количка Invacare CLEMATIS 12 10.01.2020
253 Детска рингова инвалидна количка KY980LA-35 12 10.01.2020
254 Детска рингова инвалидна количка MSW-3000 12 10.01.2020
255 Детска рингова инвалидна количка MSW-3100 12 10.01.2020
256 Детска рингова инвалидна количка Pinguino 12 10.01.2020
257 Детска рингова инвалидна количка REA AZALEA MINOR 12 10.01.2020
258 Детска рингова инвалидна количка VCWR211R 12 10.01.2020
259 Джобен слухов апарат 107-4U 24 10.01.2020
260 Джобен слухов апарат 107-6PP 24 10.01.2020
261 Джобен слухов апарат Concerto II 24 10.01.2020
262 Джобен слухов апарат Concerto III 24 10.01.2020
263 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AM 60 JW 24 10.01.2020
264 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AM 66 AO 24 10.01.2020
265 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AM 66 PP-AO 24 10.01.2020
266 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път-A&M AM 66 PP-AO 24 10.01.2020
267 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път-Beltone Concerto II 24 10.01.2020
268 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път-Beltone Concerto III 24 10.01.2020
269 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път-Siemens AMIGA 172 N 24 10.01.2020
270 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път-Siemens AMIGA 176 AO 24 10.01.2020
271 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път-Siemens AMIGA 178 PP-AO 24 10.01.2020
272 Джобен слухов апарат – по въздушен и костен път SB1 Pocket aid 24 10.01.2020
273 Джобен слухов апрат-Rexton Fusion PP 24 10.01.2020
274 Инвалидна количка - рингова, с регулиращ се гръб Н008 12 10.01.2020
275 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Uniforce RPM - SBCW1001S-14 12 10.01.2020
276 Инвалидна количка - детска-VITEA CARE BACZUS APPLAUSE 12 10.01.2020
277 Инвалидна количка - рингова 2500 12 10.01.2020
278 Инвалидна количка - рингова 3000 12 10.01.2020
279 Инвалидна количка - рингова 4000 12 10.01.2020
280 Инвалидна количка - рингова 4000А 12 10.01.2020
281 Инвалидна количка - рингова 5000 12 10.01.2020
282 Инвалидна количка - рингова ACTION 1 NG 12 10.01.2020
283 Инвалидна количка - рингова ACTION 2000S 12 10.01.2020
284 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 12 10.01.2020
285 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 - COMFORT 12 10.01.2020
286 Инвалидна количка - рингова ACTION 4 12 10.01.2020
287 Инвалидна количка - рингова ACTION VERTIC 12 10.01.2020
288 Инвалидна количка - рингова AIS - ATLAS 12 10.01.2020
289 Инвалидна количка - рингова AIS - ECONOMIC 12 10.01.2020
290 Инвалидна количка - рингова AIS - TOP 12 10.01.2020
291 Инвалидна количка - рингова AIS 6565 12 10.01.2020
292 Инвалидна количка - рингова AIS – A6565 12 10.01.2020
293 Инвалидна количка - рингова, с регулиращ се гръб RP-SRW16001 12 10.01.2020
294 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 708 Delight 12 10.01.2020
295 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 100 12 10.01.2020
296 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 101 12 10.01.2020
297 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 200 12 10.01.2020
298 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 202 12 10.01.2020
299 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 500 12 10.01.2020
300 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Elara-118 12 10.01.2020
301 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 200 12 10.01.2020
302 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 201 12 10.01.2020
303 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 500 12 10.01.2020
304 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 501 12 10.01.2020
305 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Kale-100 12 10.01.2020
306 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Kale-104 12 10.01.2020
307 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Kale-802 12 10.01.2020
308 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Leda-100 12 10.01.2020
309 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Leda-104 12 10.01.2020
310 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Leda-105 12 10.01.2020
311 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 400 12 10.01.2020
312 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 500 12 10.01.2020
313 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 600 12 10.01.2020
314 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 700 12 10.01.2020
315 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 800 12 10.01.2020
316 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 300 12 10.01.2020
317 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 333 12 10.01.2020
318 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 500 12 10.01.2020
319 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 600 12 10.01.2020
320 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ROL 200 12 10.01.2020
321 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ROL 202 12 10.01.2020
322 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100 12 10.01.2020
323 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 200 12 10.01.2020
324 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 300 12 10.01.2020
325 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D100 12 10.01.2020
326 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P100 12 10.01.2020
327 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100 12 10.01.2020
328 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване “Breezy 100 Entree” 12 10.01.2020
329 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване (алуминиева)-Vermeiren V100 12 10.01.2020
330 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване (алуминиева)-Vermeiren V200 12 10.01.2020
331 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване (алуминиева)-Vermeiren V300 12 10.01.2020
332 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване - олекотена-VITEA CARE VCWK9AC 12 10.01.2020
333 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване - олекотена-VITEA CARE VCWK9AH 12 10.01.2020
334 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Reha Fund Breeze 100 Entree 12 10.01.2020
335 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Reha Fund Breeze 110 12 10.01.2020
336 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Reha Fund Breeze 121 12 10.01.2020
337 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-VITEA CARE VCWK4 12 10.01.2020
338 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-VITEA CARE VCWK42 12 10.01.2020
339 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-VITEA CARE VCWK43 12 10.01.2020
340 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Vermeiren 708 Delight 12 10.01.2020
341 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Vermeiren 708D AMP 12 10.01.2020
342 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Vermeiren 708D S 12 10.01.2020
343 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Vermeiren 708D T30 12 10.01.2020
344 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Vermeiren V drive 12 10.01.2020
345 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с регулиращ се гръб-Thuasne W5450 12 10.01.2020
346 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с регулиращ се гръб-VITEA CARE VCWK7C 12 10.01.2020
347 Инвалидна количка - транспортна-Mobilux TSW - 2000 12 10.01.2020
348 Инвалидна количка - транспортна-Mobilux TSW - 5000 12 10.01.2020
349 Инвалидна количка - транспортна-Mobilux ТSW - 1000 12 10.01.2020
350 Инвалидна количка - транспортна-Mobilux ТSW - 3000 12 10.01.2020
351 Инвалидна количка - транспортна-Mobilux ТSW - 4000 12 10.01.2020
352 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ-VITEA CARE BACZUS RELAX 12 10.01.2020
353 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Mobilux MSW - 3100 12 10.01.2020
354 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Mobilux MSW - 3200 12 10.01.2020
355 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Mobilux MSW - 3300 12 10.01.2020
356 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Mobilux MSW - 3400 12 10.01.2020
357 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Mobilux MSW - 3500 12 10.01.2020
358 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Mobilux MSW-3000 12 10.01.2020
359 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Vermeiren 925 12 10.01.2020
360 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Vermeiren Gemini 12 10.01.2020
361 Инвалидна количка с регулиращ се гръб CP-05 Orthopaedic 12 10.01.2020
362 Инвалидна количка с чужда помощ CP-06 Assistenza 12 10.01.2020
363 Инвалидни колички - с чужда помощ SL-7100A-12-PB 12 10.01.2020
364 Инвалидни колички - с чужда помощ SL-7100A-FB-12-PB 12 10.01.2020
365 Инвалидни колички - акумулаторни FS101A 12 10.01.2020
366 Инвалидни колички - акумулаторни FS105L 12 10.01.2020
367 Инвалидни колички - акумулаторни FS106L 12 10.01.2020
368 Инвалидни колички - акумулаторни FS107LA 12 10.01.2020
369 Инвалидни колички - акумулаторни FS110 12 10.01.2020
370 Инвалидни колички - акумулаторни FS110A 12 10.01.2020
371 Инвалидни колички - акумулаторни FS111A 12 10.01.2020
372 Инвалидни колички - акумулаторни FS112 12 10.01.2020
373 Инвалидни колички - акумулаторни FS121 12 10.01.2020
374 Инвалидни колички - акумулаторни FS122LGC 12 10.01.2020
375 Инвалидни колички - акумулаторни FS123-43 12 10.01.2020
376 Инвалидни колички - акумулаторни FS123GC-43 12 10.01.2020
377 Инвалидни колички - акумулаторни FS126 12 10.01.2020
378 Инвалидни колички - акумулаторни FS127 12 10.01.2020
379 Инвалидни колички - акумулаторни FS128 12 10.01.2020
380 Инвалидни колички - акумулаторни FS129 12 10.01.2020
381 Инвалидни колички - акумулаторни FS140 12 10.01.2020
382 Инвалидни колички - акумулаторни FS141 12 10.01.2020
383 Инвалидни колички - с чужда помощ, с регулиращ се гръб KY982 12 10.01.2020
384 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Ben 4 Plus 12 10.01.2020
385 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Corzino Basic 12 10.01.2020
386 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Corzino Classic 12 10.01.2020
387 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Corzino Xcountry 12 10.01.2020
388 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Dixie Plus 12 10.01.2020
389 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Jacko Clipper 12 10.01.2020
390 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Jacko Streeter 12 10.01.2020
391 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Tom 4 Classic 12 10.01.2020
392 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Tom 5 Clipper 12 10.01.2020
393 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Tom 5 Streeter 12 10.01.2020
394 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-10 12 10.01.2020
395 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-20 12 10.01.2020
396 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-30 12 10.01.2020
397 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-40 12 10.01.2020
398 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-50 12 10.01.2020
399 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS4001 12 10.01.2020
400 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS4009 12 10.01.2020
401 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS691 12 10.01.2020
402 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS691S 12 10.01.2020
403 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS692 12 10.01.2020
404 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS696 12 10.01.2020
405 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS7992L 12 10.01.2020
406 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8005 12 10.01.2020
407 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8005W 12 10.01.2020
408 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS813 12 10.01.2020
409 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8133 12 10.01.2020
410 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8831L 12 10.01.2020
411 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8832U 12 10.01.2020
412 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS883L 12 10.01.2020
413 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS894 12 10.01.2020
414 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS894L 12 10.01.2020
415 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8962 12 10.01.2020
416 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8964 12 10.01.2020
417 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8997 12 10.01.2020
418 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS943 12 10.01.2020
419 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-NA-68200 12 10.01.2020
420 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-RPM-68200 12 10.01.2020
421 Комбиниран стол за тоалет и баня STYXO 9630 12 10.01.2020
422 Комбиниран стол за тоалет и баня TSS 12 10.01.2020
423 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU 12 10.01.2020
424 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU 1 12 10.01.2020
425 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU/10585-SV 12 10.01.2020
426 Комбиниран стол за тоалет и баня UMC-140 12 10.01.2020
427 Комбиниран стол за тоалет и баня Ulm 12 10.01.2020
428 Комбиниран стол за тоалет и баня V1216540 12 10.01.2020
429 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS - COMPACT 12 10.01.2020
430 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS - Eсо 74 12 10.01.2020
431 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS - Premium 12 10.01.2020
432 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS 4747 12 10.01.2020
433 Комбиниран стол за тоалет и баня-Mobilux MCT - 10 12 10.01.2020
434 Комбиниран стол за тоалет и баня-Mobilux MCT - 20 12 10.01.2020
435 Комбиниран стол за тоалет и баня-Mobilux MCT - 30 12 10.01.2020
436 Комбиниран стол за тоалет и баня-Mobilux MCT - 40 12 10.01.2020
437 Комбиниран стол за тоалет и баня-Mobilux MCT - 50 12 10.01.2020
438 Комбиниран стол за тоалет и баня-VITEA CARE VCWK2 12 10.01.2020
439 Комбиниран стол за тоалет и баня-VITEA CARE VCWK21 12 10.01.2020
440 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 139B 12 10.01.2020
441 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 139SP 12 10.01.2020
442 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 139SP 1 12 10.01.2020
443 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 139SP AV 12 10.01.2020
444 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 9012 12 10.01.2020
445 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 9062 12 10.01.2020
446 Комбиниран тоалетен стол AIS - COMPACT 12 10.01.2020
447 Комбиниран тоалетен стол AIS - Eсо 74 12 10.01.2020
448 Комбиниран тоалетен стол AIS - Premium 12 10.01.2020
449 Комбиниран тоалетен стол AIS 4747 12 10.01.2020
450 Комбиниран тоалетен стол BTC-2D 12 10.01.2020
451 Комбиниран тоалетен стол Cascade 12 10.01.2020
452 Комбиниран тоалетен стол Iagon 12 10.01.2020
453 Комбиниран тоалетен стол TS-1 12 10.01.2020
454 Комбиниран тоалетен стол и стол за баня DB-05-01 12 10.01.2020
455 Консумативи Акумулатори, гуми, лагери 6 10.01.2020
456 Консумативи Батерии, Накрайници 6 10.01.2020
457 Консумативи Комплект гуми и лагери 6 10.01.2020
458 Консумативи акумулаторни батерии 6 10.01.2020
459 Консумативи гуми и лагери 6 10.01.2020
460 Консумативи гуми, лагери 6 10.01.2020
461 Консумативи лагери и гуми 6 10.01.2020
462 Консумативи и резарвни части 6 10.01.2020
463 Консумативи-Rexton Пуш-бутони и други 6 10.01.2020
464 Масичка за инвалидна количка KY 01 6 10.01.2020
465 Мощен програмируем цифров задушен слухов апарат V80 24 10.01.2020
466 Нерегулируем бастун KY910L 6 10.01.2020
467 Нерегулируем бастун-Kaiyang KY910L 6 10.01.2020
468 Очила по костен път за очила по костен път за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи F 228 D 24 10.01.2020
469 Очила по костен път за очила по костен път за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи F 229 D 24 10.01.2020
470 Патерица канадка-ИТК Илиев 150 6 10.01.2020
471 Патерица канадка-ИТК Илиев 160 6 10.01.2020
472 Патерица подмишечна-ИТК Илиев ПО-01 6 10.01.2020
473 Патерица тип подмишечна KY 925L 6 10.01.2020
474 Патерици - канадки KY923L 6 10.01.2020
475 Патерици - канадки KY9331L 6 10.01.2020
476 Патерици - канадки KY933L 6 10.01.2020
477 Патерици - канадки KY9351L 6 10.01.2020
478 Патерици - канадки KY9352L 6 10.01.2020
479 Патерици - канадки KY937L 6 10.01.2020
480 Патерици - подмишечни AIS3010 6 10.01.2020
481 Патерици - подмишечни KY925L 6 10.01.2020
482 Патерици - подмишечни KY935 6 10.01.2020
483 Патерици - подмишечни KY935L 6 10.01.2020
484 Патерици тип „Канадка” KY923L 6 10.01.2020
485 Патерици тип „Канадка” KY933L 6 10.01.2020
486 Патерици тип „Канадка” KY937L 6 10.01.2020
487 Патерици тип „Подмишечни” KY925L 6 10.01.2020
488 Патерици тип „Подмишечни” KY925L(L) 6 10.01.2020
489 Патерици тип „Подмишечни” KY925L(M) 6 10.01.2020
490 Патерици тип „Подмишечни” KY925L(S) 6 10.01.2020
491 Патерици – канадки OSD-8005 6 10.01.2020
492 Патерици – канадки W2013001001 6 10.01.2020
493 Патерици – канадки W2013001006 6 10.01.2020
494 Патерици – канадки W2014001006 6 10.01.2020
495 Патерици – канадки W2015002001 6 10.01.2020
496 Патерици – канадки W2017001006 6 10.01.2020
497 Патерици – канадки W2021002002 6 10.01.2020
498 Патерици – канадки W2030003002 6 10.01.2020
499 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3030 6 10.01.2020
500 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3031 6 10.01.2020
501 Патерици – подлакътни, тип канадки REBOTEC 6 10.01.2020
502 Перука -Ревлон Bravo 6 10.01.2020
503 Перука -Ревлон Bravo Mono 6 10.01.2020
504 Перука -Ревлон Carefree 6 10.01.2020
505 Перука -Ревлон Carmen 6 10.01.2020
506 Перука -Ревлон Center Stage 6 10.01.2020
507 Перука -Ревлон Constellation 6 10.01.2020
508 Перука -Ревлон Desire 6 10.01.2020
509 Перука -Ревлон Dream 6 10.01.2020
510 Перука -Ревлон Eclipse 6 10.01.2020
511 Перука -Ревлон Elite 6 10.01.2020
512 Перука -Ревлон Embrace 6 10.01.2020
513 Перука -Ревлон Emotion 6 10.01.2020
514 Перука -Ревлон Endearing 6 10.01.2020
515 Перука -Ревлон Esctasy 6 10.01.2020
516 Перука -Ревлон Fantasy 6 10.01.2020
517 Перука -Ревлон Gigi 6 10.01.2020
518 Перука -Ревлон Gina 6 10.01.2020
519 Перука -Ревлон Harmony 6 10.01.2020
520 Перука -Ревлон Impusle 6 10.01.2020
521 Перука -Ревлон Inspiration 6 10.01.2020
522 Перука -Ревлон Larissa 6 10.01.2020
523 Перука -Ревлон Linda 6 10.01.2020
524 Перука -Ревлон Love Song 6 10.01.2020
525 Перука -Ревлон Luminary 6 10.01.2020
526 Перука -Ревлон Magical 6 10.01.2020
527 Перука -Ревлон Moonbeam 6 10.01.2020
528 Перука -Ревлон Night Star 6 10.01.2020
529 Перука -Ревлон Poetry 6 10.01.2020
530 Перука -Ревлон Romance 6 10.01.2020
531 Перука -Ревлон Rome 6 10.01.2020
532 Перука -Ревлон Sagittarius 6 10.01.2020
533 Перука -Ревлон Secret Crush 6 10.01.2020
534 Перука -Ревлон Sentimental 6 10.01.2020
535 Перука -Ревлон Silhouette 6 10.01.2020
536 Перука -Ревлон Solo 6 10.01.2020
537 Перука -Ревлон Supreme 6 10.01.2020
538 Перука -Ревлон Venice 6 10.01.2020
539 Перука -Ревлон Verve 6 10.01.2020
540 Перука -Ревлон Wonder 6 10.01.2020
541 Перука-Норико Angelica 6 10.01.2020
542 Перука-Норико Angelica Mono 6 10.01.2020
543 Перука-Норико Candi 6 10.01.2020
544 Перука-Норико Chana 6 10.01.2020
545 Перука-Норико Claire 6 10.01.2020
546 Перука-Норико Cory 6 10.01.2020
547 Перука-Норико Cory Mono 6 10.01.2020
548 Перука-Норико Dana 6 10.01.2020
549 Перука-Норико Hannah 6 10.01.2020
550 Перука-Норико Jassica 6 10.01.2020
551 Перука-Норико Justine 6 10.01.2020
552 Перука-Норико Madison 6 10.01.2020
553 Перука-Норико Mason 6 10.01.2020
554 Перука-Норико Megan 6 10.01.2020
555 Перука-Норико Monica 6 10.01.2020
556 Перука-Норико Robin 6 10.01.2020
557 Перука-Норико Roni 6 10.01.2020
558 Перука-Норико Ryan 6 10.01.2020
559 Перука-Норико Sally 6 10.01.2020
560 Перука-Норико Sky 6 10.01.2020
561 Перука-Норико Stacie 6 10.01.2020
562 Перука-Норико Violet 6 10.01.2020
563 Перука-Франка Ферети Alicia 6 10.01.2020
564 Перука-Франка Ферети Alisha 6 10.01.2020
565 Перука-Франка Ферети Amber 6 10.01.2020
566 Перука-Франка Ферети Amelie 6 10.01.2020
567 Перука-Франка Ферети Belinda 6 10.01.2020
568 Перука-Франка Ферети Bella Medico 6 10.01.2020
569 Перука-Франка Ферети Blues Klein 6 10.01.2020
570 Перука-Франка Ферети Caprice 6 10.01.2020
571 Перука-Франка Ферети Carlotta 6 10.01.2020
572 Перука-Франка Ферети Daria 6 10.01.2020
573 Перука-Франка Ферети Diamond 6 10.01.2020
574 Перука-Франка Ферети Dolomit 6 10.01.2020
575 Перука-Франка Ферети Dominique 6 10.01.2020
576 Перука-Франка Ферети Fox Neu 6 10.01.2020
577 Перука-Франка Ферети Giselle 6 10.01.2020
578 Перука-Франка Ферети Gloria 6 10.01.2020
579 Перука-Франка Ферети Helena 6 10.01.2020
580 Перука-Франка Ферети Jasmin Medico 6 10.01.2020
581 Перука-Франка Ферети Karina 6 10.01.2020
582 Перука-Франка Ферети Katrin Medico 6 10.01.2020
583 Перука-Франка Ферети Liane 6 10.01.2020
584 Перука-Франка Ферети Mambo 6 10.01.2020
585 Перука-Франка Ферети Marisa 6 10.01.2020
586 Перука-Франка Ферети Marta 6 10.01.2020
587 Перука-Франка Ферети Melina Medico 6 10.01.2020
588 Перука-Франка Ферети Mona Medico 6 10.01.2020
589 Перука-Франка Ферети Nadine 6 10.01.2020
590 Перука-Франка Ферети Nancy 6 10.01.2020
591 Перука-Франка Ферети Nicole Medico 6 10.01.2020
592 Перука-Франка Ферети Pamela 6 10.01.2020
593 Перука-Франка Ферети Pepita Medico 6 10.01.2020
594 Перука-Франка Ферети Reggae 6 10.01.2020
595 Перука-Франка Ферети Renee 6 10.01.2020
596 Перука-Франка Ферети Rubin 6 10.01.2020
597 Перука-Франка Ферети Rumba 6 10.01.2020
598 Перука-Франка Ферети Sara 6 10.01.2020
599 Перука-Франка Ферети Saskia 6 10.01.2020
600 Перука-Франка Ферети Scarlet 6 10.01.2020
601 Перука-Франка Ферети Smaragd 6 10.01.2020
602 Перука-Франка Ферети Sophia 6 10.01.2020
603 Перука-Франка Ферети Stefania 6 10.01.2020
604 Перука-Франка Ферети Stella 6 10.01.2020
605 Перука-Франка Ферети Supplex 6 10.01.2020
606 Перука-Франка Ферети Tanja Medico 6 10.01.2020
607 Перука-Франка Ферети Tatjana 6 10.01.2020
608 Перука-Франка Ферети Ulla Medico 6 10.01.2020
609 Перука-Франка Ферети Valery 6 10.01.2020
610 Перука-Франка Ферети Vanessa Medico 6 10.01.2020
611 Перука-Франка Ферети Vera Medico 6 10.01.2020
612 Перука-Франка Ферети Yvonne 6 10.01.2020
613 Подлакътна патерица - канадка-Kaiyang KY923L 6 10.01.2020
614 Подлакътна патерица - канадка-Kaiyang KY933L 6 10.01.2020
615 Подлакътна патерица - канадка-Kaiyang KY937L 6 10.01.2020
616 Подлакътна патерица-канадка-Thuasne W2015 6 10.01.2020
617 Подлакътна патерица-канадка-Thuasne W2016 6 10.01.2020
618 Подлакътна патерица-канадка-Thuasne W2030 6 10.01.2020
619 Подлакътна патерица-канадка-VITEA CARE VCBP0042 6 10.01.2020
620 Подмишечна патерицa-Thuasne W2010 6 10.01.2020
621 Подмишечна патерица-VITEA CARE VCBP0041 6 10.01.2020
622 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи J13 Aspect 24 10.01.2020
623 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи J13 Axent 24 10.01.2020
624 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат V30 24 10.01.2020
625 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат-Rexton Bridge 12 24 10.01.2020
626 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат-Rexton Bridge 8 24 10.01.2020
627 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат-Rexton Calibra 1 Pro P 24 10.01.2020
628 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат-Rexton Calibra 2 Pro 24 10.01.2020
629 Програмируем цифров вътреушен слухов апарат V40 24 10.01.2020
630 Програмируем цифров вътреушен слухов апарат V50 24 10.01.2020
631 Програмируем цифров задушен слухов апарат V70 24 10.01.2020
632 Програмируем цифров изцяло вътреканален слухов апарат CANTA 210 CIC 24 10.01.2020
633 Програмируем цифров изцяло вътреканален слухов апарат DISCOVER PLUS CIC 24 10.01.2020
634 Програмируем цифров изцяло вътреканален слухов апарат MX10 24 10.01.2020
635 Програмируем цифров изцяло вътреканален слухов апарат MX10-B 24 10.01.2020
636 Програмируем цифров изцяло вътреканален слухов апарат MX10-BP 24 10.01.2020
637 Програмируем цифров изцяло вътреканален слухов апарат MX10-P 24 10.01.2020
638 Програмируем цифров изцяло вътреканален слухов апарат RP10 24 10.01.2020
639 Програмируем цифров изцяло вътреканален слухов апарат RP10-B 24 10.01.2020
640 Програмируем цифров изцяло вътреканален слухов апарат RP10-BP 24 10.01.2020
641 Програмируем цифров изцяло вътреканален слухов апарат RP10-P 24 10.01.2020
642 Програмируем цифров изцяло вътреканален слухов апарат TFP10 24 10.01.2020
643 Програмируем цифров изцяло вътреканален слухов апарат TFP10 POWER 24 10.01.2020
644 Програмируем цифров изцяло вътреканален слухов апарат V10 24 10.01.2020
645 Протезни рула 001:98 6 10.01.2020
646 Протезни рула-Анжело 001:98 6 10.01.2020
647 Протезни чорапи 002:98 6 10.01.2020
648 Протезни чорапи 004:04 6 10.01.2020
649 Протезни чорапи-Анжело 002:98 6 10.01.2020
650 Протезни чорапи-Анжело 004:04 6 10.01.2020
651 Протективни чорапи 003:02 6 10.01.2020
652 Протективни чорапи-Анжело 003:02 6 10.01.2020
653 Проходилка KY912L 6 10.01.2020
654 Проходилка KY913L 6 10.01.2020
655 Проходилка KY914L 6 10.01.2020
656 Проходилка KY915 6 10.01.2020
657 Проходилка KY919L 6 10.01.2020
658 Проходилка KY962L 6 10.01.2020
659 Проходилка / Ходилка KY912L 6 10.01.2020
660 Проходилка / Ходилка KY9143 6 10.01.2020
661 Проходилка / Ходилка KY9146L 6 10.01.2020
662 Проходилка / Ходилка KY919L 6 10.01.2020
663 Проходилка с две колела-VITEA CARE VCBP003203 6 10.01.2020
664 Проходилка – алуминиева, сгъваема, с четири колела (ролатор)-VITEA CARE VCBK222 6 10.01.2020
665 Проходилка – алуминиева, фиксирана-Thuasne W2320 6 10.01.2020
666 Проходилка – алуминиева,сгъваема, крачеща-VITEA CARE VCBP003204 6 10.01.2020
667 Проходилка – алуминиева,сгъваема-Kaiyang 913L 6 10.01.2020
668 Проходилка – сгъваема, крачеща-Thuasne 2310 6 10.01.2020
669 Проходилка – сгъваема, с три колела (ролатор)-VITEA CARE VCBK501 6 10.01.2020
670 Проходилка – сгъваема-Thuasne 2300 6 10.01.2020
671 Проходилка – стоманена, сгъваема, с четири колела (ролатор)-VITEA CARE VCBK223 6 10.01.2020
672 Проходилка- сгъваема, крачеща, с две колела-KLD KLD821 6 10.01.2020
673 Проходилка-VITEA CARE VCBP0031 6 10.01.2020
674 Проходилка-ИТК Илиев 180 6 10.01.2020
675 Проходилка-крачеща-VITEA CARE VCBP0032 6 10.01.2020
676 Проходилки KY912L-2" 6 10.01.2020
677 Проходилки KY912L-2.5 6 10.01.2020
678 Проходилки KY912L-5(S) 6 10.01.2020
679 Проходилки KY913L 6 10.01.2020
680 Проходилки KY913L(S) 6 10.01.2020
681 Проходилки KY9141L 6 10.01.2020
682 Проходилки KY9143 6 10.01.2020
683 Проходилки KY9144L 6 10.01.2020
684 Проходилки KY9144L(S) 6 10.01.2020
685 Проходилки KY9145L 6 10.01.2020
686 Проходилки KY9146L 6 10.01.2020
687 Проходилки KY9147L 6 10.01.2020
688 Проходилки KY914L 6 10.01.2020
689 Проходилки KY915L 6 10.01.2020
690 Проходилки KY915L(S) 6 10.01.2020
691 Проходилки KY918L 6 10.01.2020
692 Проходилки KY919L 6 10.01.2020
693 Проходилки и ходилки ПИ-1 6 10.01.2020
694 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP0022 6 10.01.2020
695 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP00221 6 10.01.2020
696 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP00222 6 10.01.2020
697 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP00223 6 10.01.2020
698 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP00224 6 10.01.2020
699 Регулируем бастун KY9201L 6 10.01.2020
700 Регулируем бастун KY920L 6 10.01.2020
701 Регулируем бастун KY927L 6 10.01.2020
702 Регулируем бастун KY9282L 6 10.01.2020
703 Регулируем бастун KY928L 6 10.01.2020
704 Регулируем бастун KY929L 6 10.01.2020
705 Регулируем бастун KY930L 6 10.01.2020
706 Регулируем бастун KY938L 6 10.01.2020
707 Регулируем бастун KY939L 6 10.01.2020
708 Регулируем бастун Silencio 6 10.01.2020
709 Регулируем бастун TS920L 6 10.01.2020
710 Регулируем бастун TS927L 6 10.01.2020
711 Регулируем бастун TS928L 6 10.01.2020
712 Регулируем бастун TS930L 6 10.01.2020
713 Регулируем бастун - сгъваем-Thuasne W2070 6 10.01.2020
714 Регулируем бастун-Kaiyang KY920L 6 10.01.2020
715 Регулируем бастун-Uniforce RPM79030 6 10.01.2020
716 Регулируем триопорен бастун KY926 6 10.01.2020
717 Регулируем триопорен бастун RPM70040 6 10.01.2020
718 Регулируем триопорен бастун-Kaiyang KY926 6 10.01.2020
719 Регулируем триопорен бастун-Uniforce RPM70040 6 10.01.2020
720 Регулируем четириопорен бастун-Kaiyang KY922 6 10.01.2020
721 Регулируем четириопорен бастун-Kaiyang KY942L 6 10.01.2020
722 Регулируем четириопорен бастун-Thuasne W2080 6 10.01.2020
723 Регулируем четириопорен бастун-Uniforce RPM70045 6 10.01.2020
724 Регулируем четириупорен бастун KY922 6 10.01.2020
725 Регулируем четириупорен бастун KY9322S 6 10.01.2020
726 Регулируем четириупорен бастун KY942L 6 10.01.2020
727 Резервни части 6 10.01.2020
728 Резервни части за всички изделия 6 10.01.2020
729 Резервни части за изброените модели 6 10.01.2020
730 Резервни части и консумативи 6 10.01.2020
731 Резервни части-Rexton За всички модели 6 10.01.2020
732 Рингова инвалидна количка - активна-VITEA CARE VCWK9AS 12 10.01.2020
733 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб ACTION 3 12 10.01.2020
734 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS - ATLAS 12 10.01.2020
735 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS - ECONOMIC 12 10.01.2020
736 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS-2009 12 10.01.2020
737 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS-2011 12 10.01.2020
738 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS1022 12 10.01.2020
739 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS874A 12 10.01.2020
740 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS902GC-46 12 10.01.2020
741 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS954GC-46 12 10.01.2020
742 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS954LGCF8 12 10.01.2020
743 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY809F 12 10.01.2020
744 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY902GC 12 10.01.2020
745 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY903GC 12 10.01.2020
746 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA 12 10.01.2020
747 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA MAX 12 10.01.2020
748 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA TALL 12 10.01.2020
749 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA CLEMATIS 12 10.01.2020
750 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA DAHLIA 12 10.01.2020
751 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-Mobilux MSW-2000 12 10.01.2020
752 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-Mobilux MSW-2100 12 10.01.2020
753 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-Mobilux MSW-2200 12 10.01.2020
754 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-Mobilux MSW-2300 12 10.01.2020
755 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-Mobilux MSW-2400 12 10.01.2020
756 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-Mobilux MSW-2500 12 10.01.2020
757 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-Uniforce RP - SRW16001 12 10.01.2020
758 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 1 NG 12 10.01.2020
759 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 1 R 12 10.01.2020
760 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 2 NG 12 10.01.2020
761 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 3 NG 12 10.01.2020
762 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 4 NG 12 10.01.2020
763 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 5 NG 12 10.01.2020
764 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-2002 12 10.01.2020
765 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-9031 12 10.01.2020
766 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-9045 12 10.01.2020
767 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-9046 12 10.01.2020
768 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS205LHQ 12 10.01.2020
769 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS903LAJPQF9 12 10.01.2020
770 Рингова инвалидна количка с чужда помощ KY904BJ 12 10.01.2020
771 Рингова инвалидна количка с чужда помощ Kuschall 12 10.01.2020
772 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We Care AIS - 6565 12 10.01.2020
773 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We Care AIS - ECONOMIC 12 10.01.2020
774 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We Care AIS – A6565 12 10.01.2020
775 Рингова инвалидна количка с чужда помощ, с регулиращ се гръб AIS-2001 12 10.01.2020
776 Рингова инвалидна количка с чужда помощ, с регулиращ се гръб AIS863ABJ 12 10.01.2020
777 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, олекотена, с вдигащи се подлакътници, с регулиращи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Tokin 12 10.01.2020
778 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 1000 12 10.01.2020
779 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 1100 12 10.01.2020
780 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 2000 12 10.01.2020
781 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 2100 12 10.01.2020
782 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1000 12 10.01.2020
783 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1100 12 10.01.2020
784 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1200 12 10.01.2020
785 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1300 12 10.01.2020
786 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1400 12 10.01.2020
787 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1500 12 10.01.2020
788 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Breezy 90 12 10.01.2020
789 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 2 12 10.01.2020
790 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 9.050 12 10.01.2020
791 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1000 12 10.01.2020
792 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1100 12 10.01.2020
793 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1200 12 10.01.2020
794 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1300 12 10.01.2020
795 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1400 12 10.01.2020
796 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1500 12 10.01.2020
797 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2000 12 10.01.2020
798 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2100 12 10.01.2020
799 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2200 12 10.01.2020
800 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2300 12 10.01.2020
801 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2400 12 10.01.2020
802 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2500 12 10.01.2020
803 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4000 12 10.01.2020
804 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4100 12 10.01.2020
805 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4200 12 10.01.2020
806 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4300 12 10.01.2020
807 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4400 12 10.01.2020
808 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4500 12 10.01.2020
809 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5000 12 10.01.2020
810 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5100 12 10.01.2020
811 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5200 12 10.01.2020
812 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5300 12 10.01.2020
813 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5400 12 10.01.2020
814 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5500 12 10.01.2020
815 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6000 12 10.01.2020
816 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6100 12 10.01.2020
817 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6200 12 10.01.2020
818 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6300 12 10.01.2020
819 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6400 12 10.01.2020
820 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6500 12 10.01.2020
821 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7000 12 10.01.2020
822 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7100 12 10.01.2020
823 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7200 12 10.01.2020
824 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7300 12 10.01.2020
825 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7400 12 10.01.2020
826 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7500 12 10.01.2020
827 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. TSW - 2000 12 10.01.2020
828 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. TSW - 5000 12 10.01.2020
829 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4 12 10.01.2020
830 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42 12 10.01.2020
831 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42L 12 10.01.2020
832 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42M 12 10.01.2020
833 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43 12 10.01.2020
834 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43B 12 10.01.2020
835 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43L 12 10.01.2020
836 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4T 12 10.01.2020
837 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK702 12 10.01.2020
838 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK703 12 10.01.2020
839 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7C 12 10.01.2020
840 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7CP 12 10.01.2020
841 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7T 12 10.01.2020
842 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AC 12 10.01.2020
843 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AH 12 10.01.2020
844 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AL 12 10.01.2020
845 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AS 12 10.01.2020
846 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9C 12 10.01.2020
847 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 1000 12 10.01.2020
848 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 3000 12 10.01.2020
849 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 4000 12 10.01.2020
850 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници и свалящи се стъпенки, пневматични гуми, с колелца против обръщане, за тежки хора 3022POGR203SE 12 10.01.2020
851 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници, свалящи се стъпенки, пневматични гуми 1618P0GR203SPE 12 10.01.2020
852 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници, свалящи се стъпенки, пневматични гуми GR 103 12 10.01.2020
853 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с фиксирани подлакътници, с повдигащи стъпенки, пневматични гуми 1618P0GR104SPE 12 10.01.2020
854 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, свалящи се стъпенки, твърди гуми GR 102 12 10.01.2020
855 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, твърди гуми 1618P0GR102SE 12 10.01.2020
856 Слухов апарат - задушен цифров OP31T 24 10.01.2020
857 Слухови апарати "СТАРКИ" Starkey 24 10.01.2020
858 Тоалетен стол и стол за баня комбиниран вариант CP-04 Comoda 12 10.01.2020
859 Тоалетен стол и стол за баня комбиниран вариант KY 800 12 10.01.2020
860 Тоалетен стол и стол за баня комбиниран вариант SG-02 Sedile 12 10.01.2020
861 Тоалетен стол и стол за баня комбиниран вариант КИ-4 Комби 12 10.01.2020
862 Ходилка /проходилка/ OSD-RPM-91010 6 10.01.2020
863 Ходилка /проходилка/ OSD-RPM-91040 6 10.01.2020
864 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат AM 24 10.01.2020
865 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат AM 800 PRO 24 10.01.2020
866 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат DIGITRIM 11 CIC NH L/R TN (T) 24 10.01.2020
867 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат DIGITRIM 11 CS CK L/R TN (P) 24 10.01.2020
868 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат DIGITRIM 11 CS NH L/R TN (P) 24 10.01.2020
869 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат DIGITRIM 11 CT CK-NH L/R TN (N) 24 10.01.2020
870 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат DIGITRIM 11 CT MPO-NH L/R TN (N) 24 10.01.2020
871 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат DIGITRIM 11 IT L/R BG (0) 24 10.01.2020
872 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат DIGITRIM 12 S 24 10.01.2020
873 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат DIGITRIM 23 S 24 10.01.2020
874 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Digitrim 23P 24 10.01.2020
875 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Digitrim 23XP 24 10.01.2020
876 Цифров вътреканален слухов апарат-Rexton ARENA AGC 24 10.01.2020
877 Цифров вътреканален слухов апарат-Rexton ARENA HP 24 10.01.2020
878 Цифров вътреканален слухов апарат-Rexton ARENA Linear 24 10.01.2020
879 Цифров вътреушен слухов апарат-Rexton ARENA AGC 24 10.01.2020
880 Цифров вътреушен слухов апарат-Rexton ARENA HP 24 10.01.2020
881 Цифров вътреушен слухов апарат-Rexton ARENA Linear 24 10.01.2020
882 Цифров мощен слухов апарат MATCH MA2T80-V 24 10.01.2020
883 Цифров програмируем K13 Destiny 200 Power 24 10.01.2020
884 Цифров слухов апарат AM 440 PP 24 10.01.2020
885 Цифров слухов апарат AM111 24 10.01.2020
886 Цифров слухов апарат DIGITRIM 24 10.01.2020
887 Цифров слухов апарат DIGITRIM 11 CIC CK L/R TN (T) 24 10.01.2020
888 Цифров слухов апарат DIGITRIM 11 CT CK-NH -X L/R TN (N) 24 10.01.2020
889 Цифров слухов апарат Digitrim 12P 24 10.01.2020
890 Цифров слухов апарат Digitrim 12XP 24 10.01.2020
891 Цифров слухов апарат Digitrim 13P 24 10.01.2020
892 Цифров слухов апарат Digitrim 13XP 24 10.01.2020
893 Цифров слухов апарат-A&M AM 111 24 10.01.2020
894 Цифров слухов апарат-A&M DIGITRIM 24 10.01.2020
895 Цифров слухов апарат-A&M Digitrim 12 P 24 10.01.2020
896 Цифров слухов апарат-A&M Digitrim 12 S 24 10.01.2020
897 Цифров слухов апарат-A&M Digitrim 12 XP 24 10.01.2020
898 Цифров слухов апарат-A&M Digitrim 13 P 24 10.01.2020
899 Цифров слухов апарат-A&M Digitrim 13 XP 24 10.01.2020
900 Цифров слухов апарат-Rexton ARENA 1 HP 24 10.01.2020
901 Цифров слухов апарат-Rexton ARENA 1 HP+ 24 10.01.2020
902 Цифров слухов апарат-Rexton ARENA 1 P 24 10.01.2020
903 Цифров слухов апарат-Rexton ARENA 1 P+ 24 10.01.2020
904 Цифров слухов апарат-Rexton ARENA 1 S 24 10.01.2020
905 Цифров слухов апарат-Rexton RX 13 24 10.01.2020
906 Цифров/ Програмируем цифров вътреканален слухов апарат-Rexton ARENA 3 S 24 10.01.2020
907 Цифров/ Програмируем цифров вътреушен слухов апарат-Rexton ARENA 3 24 10.01.2020
908 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-Rexton ARENA 2 HP 24 10.01.2020
909 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-Rexton ARENA 2 HP+ 24 10.01.2020
910 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-Rexton ARENA 2 P 24 10.01.2020
911 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-Rexton ARENA 2 P+ 24 10.01.2020
912 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-Rexton ARENA 2 S+ 24 10.01.2020
913 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-Rexton ARENA 3 P 24 10.01.2020
914 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат-A&M Digitrim 23 P 24 10.01.2020
915 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат-A&M Digitrim 23 S 24 10.01.2020
916 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат-A&M Digitrim 23 XP 24 10.01.2020
917 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат-Audio Service Astral 23 HP 24 10.01.2020
918 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат-Audio Service Astral 23 P 24 10.01.2020
919 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат-Audio Service Astral 23 S 24 10.01.2020