Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:ЕТ "ТОШКО ХРИСТОВ - ХАСКОВО"
Населено място:гр. Хасково
Седалище:гр.Хасково, бул. Ал. Стамболийски №.14
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0896 684171
Факс:
E-mail:toshkohristov@abv.bg
Представляващ:Тошко Христов Атанасов
Удостоверение:677 / 10.01.2020
Статус: Регистриран
В сила от:10.01.2020


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково ул."Ал.Стамболийски" 14 038 510248 / 0896 684171 Тошко Христов Ангелов НЕ 10.01.2020 10.01.2020
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково ул."Ал.Стамболийски" 14 038 510248 / 0896 684171 Тошко Христов Ангелов Тошко Христов Ангелов 10.01.2020 10.01.2020
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково ул."Ал.Стамболийски" 14 038 510248 / 0896 684171 Тошко Христов Ангелов Тошко Христов Ангелов 10.01.2020 10.01.2020