Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ГОДАС" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:пл. "Славейков" № 1
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0899904460
Факс:
E-mail:godas@mail.bg
Представляващ:Таня Костадинова Янева
Удостоверение:678 / 31.01.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване