Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ГОДАС" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:пл. "Славейков" № 1
Адрес за кореспонденция:гр. София, бул. "Васил Левски" № 100Б
Телефон:0899904460
Факс:
E-mail:godas@mail.bg
Представляващ:Таня Костадинова Янева
Удостоверение:678 / 31.01.2020
Статус: Регистриран
В сила от:31.01.2020