Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ПРОСФИТ ТЕКНОЛОДЖИС" АД
Населено място:гр. София
Седалище:гр. София, бул."Никола Вапцаров" 53А
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0878139312
Факс:
E-mail:a.hutchison@prosfit.com
Представляващ:Алън Джеймс Хътчисън
Удостоверение:686 / 09.07.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало SAKDKDF 6 09.07.2020
2 Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение SAKSKDF 6 09.07.2020
3 Модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник SAEC 6 09.07.2020
4 Модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник SBEC 6 09.07.2020
5 Модулна протеза при малформация на долен крайник SLLD 6 09.07.2020
6 Модулна протеза при частична ампутация на длан SBETH 6 09.07.2020
7 Модулна протеза при частична ампутация на ходилото SBKTF 6 09.07.2020
8 Модулна протеза с бедрен маншет SBKTC 6 09.07.2020
9 Подколянна модулна протеза SBK 6 09.07.2020
10 Протези за долни/горни крайници, включително с електронно устройство, изработени по поръчка по т 1.1 до 1.9 от Заповед РД-01-365/22.05.2019 6 09.07.2020
11 Протезни рула SPR 6 09.07.2020
12 Протезни чорапи SPS 6 09.07.2020
13 Протективни чорапи SPS1 6 09.07.2020
14 Ремонти на медицински изделия, изработени по поръчка по т 4.1 до 4.125 от Заповед РД-01-365/22.05.2019 6 09.07.2020
15 Ремонти на модулни протези по т 4.126 до 4.148 от Заповед РД-01-365/22.05.2019 6 09.07.2020
16 Смяна на вакуум тапа за бедрена модулна протеза RAKV 6 09.07.2020
17 Смяна на козметика за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник RAEC 6 09.07.2020
18 Смяна на козметика за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник RBEC 6 09.07.2020
19 Смяна на козметика или смяна на ринг за гилза за бедрена модулна протеза RAKC/R 6 09.07.2020
20 Смяна на козметика или смяна на силиконова наколенка за подколянна модулна протеза RBKC/S 6 09.07.2020
21 Смяна на колан за бедрена модулна протеза RAKB 6 09.07.2020
22 Смяна на колан или смяна на лакътен модул за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник RAEB/E 6 09.07.2020
23 Смяна на коляно без ключ за бедрена модулна протеза RAKDK 6 09.07.2020
24 Смяна на коляно с ключ за бедрена модулна протеза RAKSK 6 09.07.2020
25 Смяна на мека и твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за подколянна модулна протеза RBKS/L 6 09.07.2020
26 Смяна на ръкавица за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник RAEG 6 09.07.2020
27 Смяна на ръкавица за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник RBEG 6 09.07.2020
28 Смяна на стъпало или смяна на заключващ механизъм за бедрена модулна протеза RAKF/L 6 09.07.2020
29 Смяна на стъпало или смяна на заключващ механизъм за подколянна модулна протеза RBKF/L 6 09.07.2020
30 Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за бедрена модулна протеза RAKS/L 6 09.07.2020
31 Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник RAESL 6 09.07.2020
32 Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник RBES/L 6 09.07.2020
33 Смяна на твърда длан или смяна на заключващ механизъм за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник RAEH/L 6 09.07.2020
34 Смяна на твърда длан или смяна на заключващ механизъм за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник RBEH/L 6 09.07.2020
35 Смяна на тръба за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник RAEP 6 09.07.2020
36 Смяна на тръба за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник RBEP 6 09.07.2020
37 Смяна на тръба или смяна на вакуум тапа за подколянна модулна протеза RBKP/V 6 09.07.2020
38 Смяна на тръба или смяна на двоен адаптор за бедрена модулна протеза RAKP/P 6 09.07.2020