Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ПРОСФИТ ТЕКНОЛОДЖИС" АД
Населено място:гр. София
Седалище:гр. София, бул."Никола Вапцаров" 53А
Адрес за кореспонденция:гр. София, бул."Никола Вапцаров" 53А
Телефон:0878139312
Факс:
E-mail:a.hutchison@prosfit.com
Представляващ:Алън Джеймс Хътчисън
Удостоверение:686 / 09.07.2020
Статус: Регистриран
В сила от:09.07.2020


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София София 1407, бул. Никола Вапцаров 53А +359878139312 Ивайло Веселинов Славчев НЕ 09.07.2020 09.07.2020
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София София 1407, бул. Никола Вапцаров 53А +359878139389 Ивайло Веселинов Славчев Красимир Веселинов Николов 09.07.2020 09.07.2020
Производствени помещения:
Населено място Адрес Телефон Представител Дата на вписване Дата на заличаване Архив В сила от
гр. София София 1407, бул. Никола Вапцаров 53А +359878139312 Ивайло Веселинов Славчев 09.07.2020 НЕ 09.07.2020