Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"МЕДИКЪЛ МОНО" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:бул. " Ал. Стамболийски" 22
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0894 368609
Факс:
E-mail:medicalmono@abv.bg
Представляващ:Лаура Генрик Манукян
Удостоверение:689 / 23.10.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Ортопедични обувки с корково легло с продължение А7 24 23.10.2020
2 Ортопедични обувки диабетно стъпало А9 24 23.10.2020
3 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5см тапа А6 24 23.10.2020
4 Ортопедични обувки от№25 с микропореста гума до 5см тапа А5 24 23.10.2020
5 Ортопедични обувки тип "Налъм"с микропореста гума А8 24 23.10.2020