Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"МЕДИКЪЛ МОНО" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:бул. " Ал. Стамболийски" 22
Адрес за кореспонденция:бул. " Ал. Стамболийски" 22
Телефон:0894 368609
Факс:
E-mail:medicalmono@abv.bg
Представляващ:Лаура Генрик Манукян
Удостоверение:689 / 23.10.2020
Статус: Регистриран
В сила от:23.10.2020


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив бул. " Ал. Стамболийски" 22 0894 368609 Лаура Генрик Манукян НЕ 23.10.2020 23.10.2020
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив бул. " Ал. Стамболийски" 22 0894 368609 Лаура Генрик Манукян Харотюн Аракел Ширинян 23.10.2020 23.10.2020
Производствени помещения:
Населено място Адрес Телефон Представител Дата на вписване Дата на заличаване Архив В сила от
гр. Пловдив бул. " Ал. Стамболийски" 22 0894 368609 Лаура Генрик Манукян 23.10.2020 НЕ 23.10.2020