Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"КАБО 2020" ЕООД
Населено място:гр. Пазарджик
Седалище:гр. Пазарджик, ул. "Стоян Ангелов" № 83
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0899/852 555
Факс:
E-mail:abrashev@abv.bg
Представляващ:Борислав Линчев Абрашев
Удостоверение:690 / 25.11.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Ортопедични обувки Ортопедични обувки за диабетно стъпало 12 25.11.2020