Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"КАБО 2020" ЕООД
Населено място:гр. Пазарджик
Седалище:гр. Пазарджик, ул. "Стоян Ангелов" № 83
Адрес за кореспонденция:гр. Пещера, ул. "Стефан Караджа" № 1А
Телефон:0899/852 555
Факс:
E-mail:abrashev@abv.bg
Представляващ:Борислав Линчев Абрашев
Удостоверение:690 / 25.11.2020
Статус: Регистриран
В сила от:25.11.2020


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пещера ул. "Стефан Караджа" № 1А 0899/852 555 Борислав Абрашев НЕ 25.11.2020 25.11.2020
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пещера ул. "Стефан Караджа" № 1А 0899/852 555 Борислав Абрашев Борислав Абрашев 25.11.2020 25.11.2020
Производствени помещения:
Населено място Адрес Телефон Представител Дата на вписване Дата на заличаване Архив В сила от
гр. Пещера ул. "Стефан Караджа" № 1А 0899/852 555 Борислав Абрашев 25.11.2020 НЕ 25.11.2020