Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"РОЗИ-АН" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:гр. София, ж. к. "Надежда", бл. 272, вх. И, ет. 5, ап. 210
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0888/420 955
Факс:
E-mail:pomoshtnisredstva@gmail.com
Представляващ:Андрей Борисов Дурмишев
Удостоверение:691 / 25.11.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Ортопедични обувки за диабетно стъпало AVIA 3.10 1 25.11.2020
2 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа AVIA 3.6 1 25.11.2020
3 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5 см тапа AVIA 3.7 1 25.11.2020
4 Ортопедични обувки с корково легло с продължение AVIA 3.8 1 25.11.2020
5 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума AVIA 3.9 1 25.11.2020