Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"РОЗИ-АН" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:гр. София, ж. к. "Надежда", бл. 272, вх. И, ет. 5, ап. 210
Адрес за кореспонденция:гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 99
Телефон:0888/420 955
Факс:
E-mail:pomoshtnisredstva@gmail.com
Представляващ:Андрей Борисов Дурмишев
Удостоверение:691 / 25.11.2020
Статус: Регистриран
В сила от:25.11.2020


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София бул. "Княгиня Мария Луиза" № 99 0877/270 932 Андрей Дурмишев НЕ 25.11.2020 25.11.2020
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София бул. "Княгиня Мария Луиза" № 99 0877/270 932 Андрей Дурмишев 25.11.2020 25.11.2020
Производствени помещения:
Населено място Адрес Телефон Представител Дата на вписване Дата на заличаване Архив В сила от
гр. София бул. "Княгиня Мария Луиза" № 99 0877/270 932 Андрей Дурмишев 25.11.2020 НЕ 25.11.2020