Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 09.09.2010
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
1 Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Сума Състояние Администратор - Име
2 70792 ТПКИ "Родина" 09.9.2010 2010 30% 2 359,47 Приключена Агенция за хората с увреждания
3 70810 ТПКИ "Здравец" 09.9.2010 2010 30% 302,15 Приключена Агенция за хората с увреждания
4 111036 ПКИ "Царевец"" 09.9.2010 2010 30% 1 614,68 Приключена Агенция за хората с увреждания
5 111100 ТПКИ "Сотир Зринов" 09.9.2010 2010 30% 1 320,29 Приключена Агенция за хората с увреждания
6 140454 ПКИ "Димитър Благоев" 09.9.2010 2010 30% 594,74 Приключена Агенция за хората с увреждания
7 200556 ПКИ "Димитър Хинков" 09.9.2010 2010 30% 927,59 Приключена Агенция за хората с увреждания
8 200830 ТПКИ "Мир" - Трявна 09.9.2010 2010 30% 932,96 Приключена Агенция за хората с увреждания
9 203890 ТПКИ "Здравоход" 09.9.2010 2010 30% 1 697,30 Приключена Агенция за хората с увреждания
10 270848 ПКИ "Миролюбец" 09.9.2010 2010 30% 1 352,07 Приключена Агенция за хората с увреждания
11 431278 ТПК "Марица" 09.9.2010 2010 30% 1 789,55 Приключена Агенция за хората с увреждания
12 443309 "Деница" КТ 09.9.2010 2010 30% 3 623,71 Приключена Агенция за хората с увреждания
13 510761 ТПКИ "Прогрес" - Русе 09.9.2010 2010 30% 1 346,24 Приключена Агенция за хората с увреждания
14 550396 ТПКИ "Добруджанка" 09.9.2010 2010 30% 11 056,21 Приключена Агенция за хората с увреждания
15 622225 ТПКИ "Виктория" 09.9.2010 2010 30% 3 928,00 Приключена Агенция за хората с увреждания
16 627259 НПК на слепите в България 09.9.2010 2010 30% 3 008,34 Приключена Агенция за хората с увреждания
17 790548 ТПКИ "Искра" 09.9.2010 2010 30% 1 230,54 Приключена Агенция за хората с увреждания
18 860509 ТПК "Ален мак" 09.9.2010 2010 30% 201,04 Приключена Агенция за хората с увреждания
19 107571643 "Успех Техноком ССБ" ЕООД 09.9.2010 2010 30% 2 428,86 Приключена Агенция за хората с увреждания
20 112667846 "Райна Княгиня - П" ООД 09.9.2010 2010 30% 3 938,93 Приключена Агенция за хората с увреждания
21 115793921 "Стопански дейности КЦМ" ООД 09.9.2010 2010 30% 6 813,22 Приключена Агенция за хората с увреждания
22 122047427 "Родина-75-И" ЕООД 09.9.2010 2010 30% 1 248,68 Приключена Агенция за хората с увреждания
23 126046422 ТПКИ "Тодорка Паунова" 09.9.2010 2010 30% 364,97 Приключена Агенция за хората с увреждания
24 126727627 НИЯ-МИЛВА ЕООД 09.9.2010 2010 30% 112,76 Приключена Агенция за хората с увреждания
25 131459465 "Успех Филтър ССБ" ЕООД 09.9.2010 2010 30% 3 235,55 Приключена Агенция за хората с увреждания
26 200043263 ТЕРА-СУАП 09.9.2010 2010 30% 81,90 Приключена Агенция за хората с увреждания
27 814190845 "Тих труд - Горна Оряховица" ЕООД 09.9.2010 2010 30% 290,55 Приключена Агенция за хората с увреждания
28 827182784 "Тих труд"ЕООД - Русе 09.9.2010 2010 30% 1 225,31 Приключена Агенция за хората с увреждания
29 831645925 "Успех ССБ Холдинг" ЕООД 09.9.2010 2010 30% 2 606,88 Приключена Агенция за хората с увреждания
30 833067498 "Тих труд" ЕООД - Стара Загора 09.9.2010 2010 30% 7 025,56 Приключена Агенция за хората с увреждания
31 836144964 "Тих Труд" ЕООД 09.9.2010 2010 30% 1 728,06 Приключена Агенция за хората с увреждания