Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 12.11.2010
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Сума Състояние Администратор - Име
908 ТПКИ "Рила" 12.11.2010 2010 30% 2 866,57 Приключена Агенция за хората с увреждания
140454 ПКИ "Димитър Благоев" 12.11.2010 2010 30% 581,55 Приключена Агенция за хората с увреждания
200830 ТПКИ "Мир" - Трявна 12.11.2010 2010 30% 1 212,83 Приключена Агенция за хората с увреждания
270848 ПКИ "Миролюбец" 12.11.2010 2010 30% 2 216,40 Приключена Агенция за хората с увреждания
622225 ТПКИ "Виктория" 12.11.2010 2010 30% 3 749,47 Приключена Агенция за хората с увреждания
944754 ТПКИ "Недялко Царев" 12.11.2010 2010 30% 2 906,97 Приключена Агенция за хората с увреждания
112033411 ТПКИ "Братя Горови" 12.11.2010 2010 30% 700,76 Приключена Агенция за хората с увреждания
114637920 "Успех Металкап ССБ" ЕООД 12.11.2010 2010 30% 3 076,58 Приключена Агенция за хората с увреждания
121838666 "Тишина - 14" ЕООД 12.11.2010 2010 30% 1 087,02 Приключена Агенция за хората с увреждания
122078952 "Мир-И" ЕООД 12.11.2010 2010 30% 837,09 Приключена Агенция за хората с увреждания
127592125 "Успех Металпринт ССБ" ЕООД 12.11.2010 2010 30% 2 640,01 Приключена Агенция за хората с увреждания
831635055 "Тих Труд" ЕООД - София 12.11.2010 2010 30% 2 105,38 Приключена Агенция за хората с увреждания
837066437 "Тих труд" ЕООД - Шумен 12.11.2010 2010 30% 1 681,91 Приключена Агенция за хората с увреждания
838168476 "Тих Труд" ЕООД, гр. Ямбол 12.11.2010 2010 30% 1 460,36 Приключена Агенция за хората с увреждания