Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 26.09.2012
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Година Схема Сума
104574278 ЕТ "Албена Флорова - Тераторф" 2012 ССД 8 223,15
106019510 ЕТ "Ирена Антонова" 2012 ССД 13 168,00
106027539 ЕТ ПАВАНКОРН ПАВЛИН ДАМЯНОВ 2012 ССД 4 239,87
107556456 ЕТ "Иван Андреев" 2012 ССД 15 000,00
115602615 ЕТ "МК 21 - Мария Каратабанова" 2012 ССД 10 899,40
118028194 ЕТ "Звезда -81 - Екатерина Тодорова" 2012 ССД 6 196,24
121305699 "Рекламна агенция Алекс" ЕООД 2012 ССД 6 028,00
148056344 "Иридиум" ЕООД 2012 ССД 3 897,01
175067261 ЕТ "Аги - 8 Александър Иванов" 2012 ССД 15 000,00
200317020 ЕТ "Георги Тасев - 2008" 2012 ССД 12 700,00
200651810 "Симвас комерс" ЕООД 2012 ССД 15 000,00
201109951 ЕТ "Жосиди - Георги Ангелов" 2012 ССД 12 349,29
201656543 "Габи Флора" ЕООД 2012 ССД 15 000,00
201780733 "Хънтинг фийлд" ЕООД 2012 ССД 10 805,00
202045875 "НП ТреЙтстоун СС" ЕООД 2012 ССД 14 955,94
202050395 "Андолито консулт България" ЕООД 2012 ССД 11 198,90
202054550 ЕТ "Севил - Минко Колев" 2012 ССД 13 504,20
202061146 ЕТ "Ив - Иванка Георгиева" 2012 ССД 5 657,50
202064676 "Хоумс груп" ЕООД 2012 ССД 14 155,00
202064701 "Вержини" ЕООД 2012 ССД 14 787,97
202070451 "АДМ - Консулт 1" ЕООД 2012 ССД 13 836,10
202170932 ЕТ "Тони М Тонка Михалева" 2012 ССД 14 850,00
202188542 "Джи клас груп" ЕООД 2012 ССД 14 958,20
202190543 ЕТ "Дари - ПЛАМЕН бОРИСОВ" 2012 ССД 13 314,19
202191727 ЕТ "Криси - Кристина Серкеджиева" 2012 ССД 12 321,52
202192099 "Мега идея" ЕООД 2012 ССД 15 000,00
202199097 ЕТ "Скриптус - Здравко Радев" 2012 ССД 11 221,20
202205550 ЕТ "Вани - Иванка Петрова" 2012 ССД 3 606,40
202213748 "ХРИ-КРА" ЕООД 2012 ССД 12 620,20
202214097 ЕТ "Светлана - АРТ - Светла Жекова" 2012 ССД 10 498,46