Република България
Начало>>>>
Регистър на декларациите по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси
Име Длъжност По чл. 12, т.1 По чл. 12, т.2 По чл. 12, т.4
1. Мариана Кърковска Главен секретар   13.01.2009г.  
2. Орлина Апостолова Директор АПФИО   13.01.2009г.  
3. Нели Веселинова Главен счетоводител   13.01.2009г.  
4. Свилен Пенков Главен юрисконсулт   14.01.2009г. 11.04.20016г.
5. Ирина Даскалова Главен експерт 20.04.2015г. 20.04.2015г.  
6. Еница Пчеларова Старши експерт 12.02.2009г. 12.02.2009г.  
7. Ивелин Маркова Главен специалист 06.06.2016г. 06.06.2016г.  
8. Милена Димитрова Директор ИХУ 20.02.2017г. 20.02.2017г.  
9. Йоанна Колдова Главен юрисконсулт   14.01.2009г.  
10. Жулиета Стаменова Главен експерт   14.01.2009г.  
11. Красимира Николова Старши експерт 23.03.2010г. 23.03.2010г.  
12. Тони Николова Старши експерт 30.03.2009г. 30.03.2009г.  
13. Жасмина Петкова Старши експерт   30.01.2009г.  
14. Стефка Захариева Старши експерт 15.02.2012г. 15.02.2012г.  
15. Мила Вукова Главен инспектор   13.01.2009г.  
16. Наталия Рангелова Старши инспектор   20.01.2009г.  
17. Димитър Ников Главен инспектор   20.01.2009г.  
18. Теодора Синджирлиева Старши инспектор   21.01.2009г.  
19. Валентин Дамянов Старши инспектор   20.01.2009г.  
20. Нина Нейкова Държавен инспектор 01.11.2016г. 01.11.2016г.  
21. Евдокия Ташева Старши специалист   13.01.2009г.  

Декларации по чл.12 т.1

Декларации по чл.12 т.2

Декларации по чл.12 т.4