Република България

СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОДОБРЕНИ ДА ПОЛЗВАТ ЗНАКА "ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ФОРМА
1. "РАЙНА КНЯГИНЯ - П" ЕООД обозначаване на стоки, услуги, обект, работно място, стикер върху транспортен автомобил стикер, етикет, плакат
2. "ОБРЕТЕНОВ И КО" ЕООД обозначаване на стоки, услуги стикер
3. "Работоспособни.бг" ЕООД обозначаване на стоки, услуги стикер, етикет
4. ТПКИ "ИГЛИКА" обозначаване на стоки, услуги, обект, рабатно място стикер, етикет, плакат
5. ТПКИ "РОДИНА" обозначаване на стоки стикер
6. НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВО - ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ обозначаване при изложения, конференции и форуми стикер, етикет, плакат
7. ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ "ЦАРЕВЕЦ" обозначаване на стоки, услуги, обект, работно място стикер, етикет, плакат
8. ТПСК "ОСВОБОЖДЕНИЕ - 45" обозначаване на стоки, услуги, обекти стикер, етикет, плакат
9. "ГИФ" ЕООД обозначаване на стоки, услуги, работни места стикер, плакат
10. "ДИБИКО" ЕООД обозначаване на стоки, услуги, обекти етикет, плакат
11. "МИР И" ЕООД обозначаване на стоки, услуги, обект, работно място стикер, плакат
12. "ЛОЗАНА" ЕАД обозначаване на стоки, услуги стикер, етикет
13. "РУМЕЛИН - РУМЕЛИН ПЕТКОВ" ЕТ обозначаване на стока и обект стикер, плакат