Регистър на минималните помощи.
Възстановени 30 на сто от внесените осигурителни вноски общо през 2009 г.
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Схема Реално отпусната сума Състояние
858 ТПКИ "Атанас Тешовски" 30% 4273 Приключена
872 КООПЕРАЦИЯ "ПКИ ГЕОРГИ КАЗЕПОВ" 30% 13 489.44 Приключена
889 ТПКИ "Антон Попов" 30% 2 260,74 Приключена
908 ТПКИ "Рила" 30% 10 755,67 Приключена
70792 ТПКИ "Родина" 30% 12 467.87 Приключена
70810 ТПКИ "Здравец" 30% 1 402.94 Приключена
111036 ПКИ "Царевец"" 30% 7 432.68 Приключена
111100 ТПКИ "Сотир Зринов" 30% 8 158.28 Приключена
140454 ПКИ "Димитър Благоев" 30% 2 417.20 Приключена
200556 ПКИ "Димитър Хинков" 30% 6 330.15 Приключена
200830 ТПКИ "Мир" - Трявна 30% 3 956.16 Приключена
203890 ТПКИ "Здравоход" 30% 11 011,69 Приключена
240535 ТПК "Родина" - гр. Кюстендил 30% 7 580.13 Приключена
270848 ПКИ "Миролюбец" 30% 8981.49 Приключена
300663 ПКИ "Дойчо Димитров" 30% 1 561.18 Приключена
430710 "Тих труд"ЕООД - Пловдив 30% 19 293.44 Приключена
431278 ТПК "Марица" 30% 15 927.09 Приключена
443309 "Деница" КТ 30% 17 440.41 Приключена
443330 ТПКИ "Н. Й. Вапцаров" 30% 7 832.47 Приключена
510761 ТПКИ "Прогрес" - Русе 30% 7 194.79 Приключена
550396 ТПКИ "Добруджанка" 30% 47 569.20 Приключена
570623 ТПКИ "Българка" 30% 1 343.41 Приключена
600301 ТПКИ "Първи май" 30% 18 749.66 Приключена
621231 ТПК "Художествен амбалаж" 30% 14 738.21 Приключена
622225 ТПКИ "Виктория" 30% 19 498.95 Приключена
627259 НПК на слепите в България 30% 13 961.71 Приключена
790548 ТПКИ "Искра" 30% 7 761.17 Приключена
790797 ТПК "Бузлуджа" 30% 5 292.24 Приключена
830409 ТПКИ "Мир" 30% 21 373,98 Приключена
860473 ПКИ "Йова" 30% 908.12 Приключена
860509 ТПК "Ален мак" 30% 1 169.57 Приключена
944754 ТПКИ "Недялко Царев" 30% 13 329,76 Приключена
102003334 КТ "Черноморка" 30% 21 676.99 Приключена
103016943 "Тих труд" ЕООД - Варна 30% 4 835.24 Приключена
103115069 "Тандем и Ко" ЕООД 30% 168,65 Приключена
103949615 "Успех Елком - ССБ" ЕООД 30% 10 617,70 Приключена
106013297 ТПКИ "Иван Ненов" 30% 1664.69 Приключена
107571643 "Успех Техноком ССБ" ЕООД 30% 14 027.58 Приключена
112033411 ТПКИ "Братя Горови" 30% 3 309.73 Приключена
112667846 "Райна Княгиня - П" ООД 30% 17 908.51 Приключена
113524915 Кооперация "Военноинвалид" 30% 1 795.98 Приключена
114008773 ТПКИ "Мара Денчева" 30% 14 368.40 Приключена
114036705 "ТИХ ТРУД"ЕООД 30% 16 973.61 Приключена
114637920 "Успех Металкап ССБ" ЕООД 30% 2 495,59 Приключена
115793921 "Стопански дейности КЦМ" ООД 30% 28 176.42 Приключена
115895189 "Успех Комерс - ССБ" 30% 114,03 Приключена
117590204 "Милекс" ЕООД 30% 825.09 Приключена
117633506 "Успех Елтех ССБ" ЕООД 30% 2 473,35 Приключена
119635121 "Успех Лайт ССБ" ЕООД 30% 4 195,93 Приключена
121838666 "Тишина - 14" ЕООД 30% 6 542,33 Приключена
122047427 "Родина-75-И" ЕООД 30% 6 181.02 Приключена
123690344 Успех Екоком - ССБ" - ЕООД 30% 183,38 Приключена
126003346 ТПК "Лиди 54" 30% 785,02 Приключена
126005532 ТПКИ "Успех" 30% 2 084.24 Приключена
126046422 ТПКИ "Тодорка Паунова" 30% 2 155.91 Приключена
130056874 "Мальовица"ЕООД 30% 1404.75 Приключена
130075892 "Трудово лечебно стопанство"ЕООД 30% 236.5 Приключена
130226223 "Мава - Спед" ЕООД 30% 2 221.76 Приключена
131459465 "Успех Филтър ССБ" ЕООД 30% 16 197.78 Приключена
175208055 "Мил" ООД 30% 128.88 Приключена
175234979 "Комерс СГБ" ЕООД 30% 280.72 Приключена
812114919 "Тих труд-Бургас" ЕООД 30% 10 164.25 Приключена
813144962 "ЧОИ" ЕООД - гр. Варна 30% 302.33 Приключена
814190845 "Тих труд - Горна Оряховица" ЕООД 30% 1 298.70 Приключена
819363678 "Тих труд" ЕООД Дупница 30% 13 515.19 Приключена
820148199 ПКИ "Надежда" 30% 465.86 Приключена
821151942 "Тих труд" ЕООД - Лом 30% 9 958.88 Приключена
827182784 "Тих труд"ЕООД - Русе 30% 7 908.57 Приключена
831635055 "Тих Труд" ЕООД - София 30% 9  516.67 Приключена
831645925 "Успех ССБ Холдинг" ЕООД 30% 20 378.33 Приключена
832014560 ТПКИ "Делчо Спасов" 30% 2 050.13 Приключена
833030592 "Авис" ЕООД 30% 528.28 Приключена
833067498 "Тих труд" ЕООД - Стара Загора 30% 23 475.01 Приключена
833067740 "Мересев" EOOД 30% 8 091.69 Приключена
836144964 "Тих Труд" ЕООД 30% 2 570.80 Приключена
837066397 ТПКИ"Иглика" 30% 10 073.01 Приключена
837066437 "Тих труд" ЕООД - Шумен 30% 10 161.50 Приключена
838168476 "Тих Труд" ЕООД, гр. Ямбол 30% 9 684.36 Приключена