Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 16.08.2010
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Сума Състояние Администратор - Име
111100 ТПКИ "Сотир Зринов" 16.8.2010 2010 30% 1 534,45 Приключена Агенция за хората с увреждания
443330 ТПКИ "Н. Й. Вапцаров" 16.8.2010 2010 30% 923,11 Приключена Агенция за хората с увреждания
944754 ТПКИ "Недялко Царев" 16.8.2010 2010 30% 2 073,91 Приключена Агенция за хората с увреждания
112033411 ТПКИ "Братя Горови" 16.8.2010 2010 30% 660,79 Приключена Агенция за хората с увреждания
114008773 ТПКИ "Мара Денчева" 16.8.2010 2010 30% 2 538,89 Приключена Агенция за хората с увреждания
121838666 "Тишина - 14" ЕООД 16.8.2010 2010 30% 1 497,67 Приключена Агенция за хората с увреждания
126005532 ТПКИ "Успех" 16.8.2010 2010 30% 381,24 Приключена Агенция за хората с увреждания
126046422 ТПКИ "Тодорка Паунова" 16.8.2010 2010 30% 372,76 Приключена Агенция за хората с увреждания
127592125 "Успех Металпринт ССБ" ЕООД 16.8.2010 2010 30% 2 625,55 Приключена Агенция за хората с увреждания
175234979 "Комерс СГБ" ЕООД 16.8.2010 2010 30% 331,65 Приключена Агенция за хората с увреждания
200019957 "Фюжън Компютърс" ЕООД 16.8.2010 2010 30% 139,36 Приключена Агенция за хората с увреждания
819363678 "Тих труд" ЕООД Дупница 16.8.2010 2010 30% 3 576,11 Приключена Агенция за хората с увреждания
0