Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 12.10.2010
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Сума Състояние Администратор - Име
872 КООПЕРАЦИЯ "ПКИ ГЕОРГИ КАЗЕПОВ" 12.10.2010 2010 30% 2 444,75 Приключена Агенция за хората с увреждания
908 ТПКИ "Рила" 12.10.2010 2010 30% 3 127,76 Приключена Агенция за хората с увреждания
70792 ТПКИ "Родина" 12.10.2010 2010 30% 2 453,24 Приключена Агенция за хората с увреждания
200556 ПКИ "Димитър Хинков" 12.10.2010 2010 30% 1 389,65 Приключена Агенция за хората с увреждания
300663 ПКИ "Дойчо Димитров" 12.10.2010 2010 30% 699,13 Приключена Агенция за хората с увреждания
430710 "Тих труд"ЕООД - Пловдив 12.10.2010 2010 30% 3 138,18 Приключена Агенция за хората с увреждания
443330 ТПКИ "Н. Й. Вапцаров" 12.10.2010 2010 30% 920,24 Приключена Агенция за хората с увреждания
570623 ТПКИ "Българка" 12.10.2010 2010 30% 203,72 Приключена Агенция за хората с увреждания
600301 ТПКИ "Първи май" 12.10.2010 2010 30% 2 930,28 Приключена Агенция за хората с увреждания
621231 ТПК "Художествен амбалаж" 12.10.2010 2010 30% 5 586,43 Приключена Агенция за хората с увреждания
790797 ТПК "Бузлуджа" 12.10.2010 2010 30% 1 508,97 Приключена Агенция за хората с увреждания
860473 ПКИ "Йова" 12.10.2010 2010 30% 245,68 Приключена Агенция за хората с увреждания
102003334 КТ "Черноморка" 12.10.2010 2010 30% 4 346,59 Приключена Агенция за хората с увреждания
103016943 "Тих труд" ЕООД - Варна 12.10.2010 2010 30% 1 048,13 Приключена Агенция за хората с увреждания
103949615 "Успех Елком - ССБ" ЕООД 12.10.2010 2010 30% 3 330,63 Приключена Агенция за хората с увреждания
106013297 ТПКИ "Иван Ненов" 12.10.2010 2010 30% 1 095,10 Приключена Агенция за хората с увреждания
113524915 Кооперация "Военноинвалид" 12.10.2010 2010 30% 261,86 Приключена Агенция за хората с увреждания
114008773 ТПКИ "Мара Денчева" 12.10.2010 2010 30% 2 525,10 Приключена Агенция за хората с увреждания
126005532 ТПКИ "Успех" 12.10.2010 2010 30% 400,08 Приключена Агенция за хората с увреждания
126727627 НИЯ-МИЛВА ЕООД 12.10.2010 2010 30% 195,10 Приключена Агенция за хората с увреждания
130056874 "Мальовица"ЕООД 12.10.2010 2010 30% 309,62 Приключена Агенция за хората с увреждания
130075892 "Трудово лечебно стопанство"ЕООД 12.10.2010 2010 30% 186,30 Приключена Агенция за хората с увреждания
200019957 "Фюжън Компютърс" ЕООД 12.10.2010 2010 30% 139,73 Приключена Агенция за хората с увреждания
200793496 "Вихрен Трейд" ЕООД 12.10.2010 2010 30% 1 012,47 Приключена Агенция за хората с увреждания
812114919 "Тих труд-Бургас" ЕООД 12.10.2010 2010 30% 2 501,45 Приключена Агенция за хората с увреждания
819363678 "Тих труд" ЕООД Дупница 12.10.2010 2010 30% 3 603,46 Приключена Агенция за хората с увреждания
831645925 "Успех ССБ Холдинг" ЕООД 12.10.2010 2010 30% 605,73 Приключена Агенция за хората с увреждания
832014560 ТПКИ "Делчо Спасов" 12.10.2010 2010 30% 319,90 Приключена Агенция за хората с увреждания
833030592 "Авис" ЕООД 12.10.2010 2010 30% 362,02 Приключена Агенция за хората с увреждания
821151942 "Тих труд" ЕООД - Лом 12.10.2010 2010 30% 3 537,62 Приключена Агенция за хората с увреждания
833067740 "Мересев" EOOД 12.10.2010 2010 30% 1 886,63 Приключена Агенция за хората с увреждания
0