Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 30.11.2010
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Сума Състояние Администратор - Име
550396 ТПКИ "Добруджанка" 30.11.2010 2010 30% 12 487,71 Приключена Агенция за хората с увреждания