Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 20.12.2010
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Сума Състояние Администратор - Име
872 КООПЕРАЦИЯ "ПКИ ГЕОРГИ КАЗЕПОВ" 20.12.2010 2010 30% 2 390,03 Приключена Агенция за хората с увреждания
70792 ТПКИ "Родина" 20.12.2010 2010 30% 2 671,02 Приключена Агенция за хората с увреждания
70810 ТПКИ "Здравец" 20.12.2010 2010 30% 297,86 Приключена Агенция за хората с увреждания
111036 ПКИ "Царевец"" 20.12.2010 2010 30% 1 455,41 Приключена Агенция за хората с увреждания
111100 ТПКИ "Сотир Зринов" 20.12.2010 2010 30% 1 381,48 Приключена Агенция за хората с увреждания
203890 ТПКИ "Здравоход" 20.12.2010 2010 30% 1 122,42 Приключена Агенция за хората с увреждания
430710 "Тих труд"ЕООД - Пловдив 20.12.2010 2010 30% 3 214,74 Приключена Агенция за хората с увреждания
431278 ТПК "Марица" 20.12.2010 2010 30% 2 773,22 Приключена Агенция за хората с увреждания
443309 "Деница" КТ 20.12.2010 2010 30% 3 822,86 Приключена Агенция за хората с увреждания
510761 ТПКИ "Прогрес" - Русе 20.12.2010 2010 30% 1 371,94 Приключена Агенция за хората с увреждания
621231 ТПК "Художествен амбалаж" 20.12.2010 2010 30% 2 159,15 Приключена Агенция за хората с увреждания
627259 НПК на слепите в България 20.12.2010 2010 30% 3 319,35 Приключена Агенция за хората с увреждания
790548 ТПКИ "Искра" 20.12.2010 2010 30% 1 350,19 Приключена Агенция за хората с увреждания
790797 ТПК "Бузлуджа" 20.12.2010 2010 30% 1 542,86 Приключена Агенция за хората с увреждания
860509 ТПК "Ален мак" 20.12.2010 2010 30% 180,84 Приключена Агенция за хората с увреждания
102003334 КТ "Черноморка" 20.12.2010 2010 30% 4 102,06 Приключена Агенция за хората с увреждания
103152847 "ГИФ"ЕООД 20.12.2010 2010 30% 401,46 Приключена Агенция за хората с увреждания
103795409 "Варна Интернет" ЕООД 20.12.2010 2010 30% 50,49 Приключена Агенция за хората с увреждания
112667846 "Райна Княгиня - П" ООД 20.12.2010 2010 30% 4 127,31 Приключена Агенция за хората с увреждания
114008773 ТПКИ "Мара Денчева" 20.12.2010 2010 30% 2 369,56 Приключена Агенция за хората с увреждания
115793921 "Стопански дейности КЦМ" ООД 20.12.2010 2010 30% 7 108,67 Приключена Агенция за хората с увреждания
126727627 НИЯ-МИЛВА ЕООД 20.12.2010 2010 30% 191,74 Приключена Агенция за хората с увреждания
130056874 "Мальовица"ЕООД 20.12.2010 2010 30% 272,57 Приключена Агенция за хората с увреждания
131459465 "Успех Филтър ССБ" ЕООД 20.12.2010 2010 30% 3 336,41 Приключена Агенция за хората с увреждания
200043263 ТЕРА-СУАП 20.12.2010 2010 30% 80,68 Приключена Агенция за хората с увреждания
812114919 "Тих труд-Бургас" ЕООД 20.12.2010 2010 30% 2 182,25 Приключена Агенция за хората с увреждания
814190845 "Тих труд - Горна Оряховица" ЕООД 20.12.2010 2010 30% 304,76 Приключена Агенция за хората с увреждания
827182784 "Тих труд"ЕООД - Русе 20.12.2010 2010 30% 1 125,30 Приключена Агенция за хората с увреждания
832014560 ТПКИ "Делчо Спасов" 20.12.2010 2010 30% 568,53 Приключена Агенция за хората с увреждания
833030592 "Авис" ЕООД 20.12.2010 2010 30% 415,86 Приключена Агенция за хората с увреждания
833067498 "Тих труд" ЕООД - Стара Загора 20.12.2010 2010 30% 5 631,56 Приключена Агенция за хората с увреждания
833067740 "Мересев" EOOД 20.12.2010 2010 30% 1 688,29 Приключена Агенция за хората с увреждания
836144964 "Тих Труд" ЕООД 20.12.2010 2010 30% 1 638,51 Приключена Агенция за хората с увреждания
837066437 "Тих труд" ЕООД - Шумен 20.12.2010 2010 30% 1 428,52 Приключена Агенция за хората с увреждания
103949615 "Успех Елком - ССБ" ЕООД 20.12.2010 2010 30% 3602,83 Приключена Агенция за хората с увреждания