Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 21.12.2010
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Сума Състояние Администратор - Име
200556 ПКИ "Димитър Хинков" 21.12.2010 2010 30% 1 273,40 Приключена Агенция за хората с увреждания
570623 ТПКИ "Българка" 21.12.2010 2010 30% 235,86 Приключена Агенция за хората с увреждания
600301 ТПКИ "Първи май" 21.12.2010 2010 30% 2 778,93 Приключена Агенция за хората с увреждания
860473 ПКИ "Йова" 21.12.2010 2010 30% 210,22 Приключена Агенция за хората с увреждания
103016943 "Тих труд" ЕООД - Варна 21.12.2010 2010 30% 1 075,30 Приключена Агенция за хората с увреждания
107571643 "Успех Техноком ССБ" ЕООД 21.12.2010 2010 30% 2 828,39 Приключена Агенция за хората с увреждания
122078952 "Мир-И" ЕООД 21.12.2010 2010 30% 998,50 Приключена Агенция за хората с увреждания
126005532 ТПКИ "Успех" 21.12.2010 2010 30% 428,04 Приключена Агенция за хората с увреждания
126046422 ТПКИ "Тодорка Паунова" 21.12.2010 2010 30% 295,01 Приключена Агенция за хората с увреждания
175234979 "Комерс СГБ" ЕООД 21.12.2010 2010 30% 104,83 Приключена Агенция за хората с увреждания
200019957 "Фюжън Компютърс" ЕООД 21.12.2010 2010 30% 65,93 Приключена Агенция за хората с увреждания
819363678 "Тих труд" ЕООД Дупница 21.12.2010 2010 30% 3 841,27 Приключена Агенция за хората с увреждания
831635055 "Тих Труд" ЕООД - София 21.12.2010 2010 30% 2 212,36 Приключена Агенция за хората с увреждания
831645925 "Успех ССБ Холдинг" ЕООД 21.12.2010 2010 30% 2 505,76 Приключена Агенция за хората с увреждания