Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 11.03.2011
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Сума Състояние Администратор - Име
70810 ТПКИ "Здравец" 10.3.2011 2011 30% 291,68 Приключена Агенция за хората с увреждания
111036 ПКИ "Царевец"" 10.3.2011 2011 30% 1 347,53 Приключена Агенция за хората с увреждания
200830 ТПКИ "Мир" - Трявна 10.3.2011 2011 30% 1 264,01 Приключена Агенция за хората с увреждания
203890 ТПКИ "Здравоход" 10.3.2011 2011 30% 749,58 Приключена Агенция за хората с увреждания
270848 ПКИ "Миролюбец" 10.3.2011 2011 30% 1 617,56 Приключена Агенция за хората с увреждания
431278 ТПК "Марица" 10.3.2011 2011 30% 2 857,67 Приключена Агенция за хората с увреждания
510761 ТПКИ "Прогрес" - Русе 10.3.2011 2011 30% 1 266,63 Приключена Агенция за хората с увреждания
550396 ТПКИ "Добруджанка" 10.3.2011 2011 30% 12 468,83 Приключена Агенция за хората с увреждания
622225 ТПКИ "Виктория" 10.3.2011 2011 30% 3 603,06 Приключена Агенция за хората с увреждания
790797 ТПК "Бузлуджа" 10.3.2011 2011 30% 1 542,86 Приключена Агенция за хората с увреждания
102003334 КТ "Черноморка" 10.3.2011 2011 30% 4 993,47 Приключена Агенция за хората с увреждания
103152847 "ГИФ"ЕООД 10.3.2011 2011 30% 428,56 Приключена Агенция за хората с увреждания
103795409 "Варна Интернет" ЕООД 10.3.2011 2011 30% 50,19 Приключена Агенция за хората с увреждания
112667846 "Райна Княгиня - П" ООД 10.3.2011 2011 30% 4 466,92 Приключена Агенция за хората с увреждания
126727627 НИЯ-МИЛВА ЕООД 10.3.2011 2011 30% 195,36 Приключена Агенция за хората с увреждания
130056874 "Мальовица"ЕООД 10.3.2011 2011 30% 262,58 Приключена Агенция за хората с увреждания
131142244 "Стратегии"ООД 10.3.2011 2011 30% 93,44 Приключена Агенция за хората с увреждания
814190845 "Тих труд - Горна Оряховица" ЕООД 10.3.2011 2011 30% 305,23 Приключена Агенция за хората с увреждания
827182784 "Тих труд"ЕООД - Русе 10.3.2011 2011 30% 1 034,70 Приключена Агенция за хората с увреждания
831645925 "Успех ССБ Холдинг" ЕООД 10.3.2011 2011 30% 1 333,45 Приключена Агенция за хората с увреждания
832014560 ТПКИ "Делчо Спасов" 10.3.2011 2011 30% 524,21 Приключена Агенция за хората с увреждания
833067498 "Тих труд" ЕООД - Стара Загора 10.3.2011 2011 30% 6 273,00 Приключена Агенция за хората с увреждания
836144964 "Тих Труд" ЕООД 10.3.2011 2011 30% 1 631,10 Приключена Агенция за хората с увреждания