Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 16.03.2011
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Реално отпусната сума Състояние Администратор - Име
860509 ТПК "Ален мак" 16.3.2011 2011 30% 310,94 Приключена Агенция за хората с увреждания
114008773 ТПКИ "Мара Денчева" 16.3.2011 2011 30% 2 441,13 Приключена Агенция за хората с увреждания
115793921 "Стопански дейности КЦМ" ООД 16.3.2011 2011 30% 7 734,08 Приключена Агенция за хората с увреждания
126046422 ТПКИ "Тодорка Паунова" 16.3.2011 2011 30% 309,41 Приключена Агенция за хората с увреждания