Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 04.05.2011
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Сума Състояние Администратор - Име
872 КООПЕРАЦИЯ "ПКИ ГЕОРГИ КАЗЕПОВ" 04.5.2011 2011 30% 2 012,51 Приключена Агенция за хората с увреждания
111100 ТПКИ "Сотир Зринов" 04.5.2011 2011 30% 1 548,11 Приключена Агенция за хората с увреждания
140454 ПКИ "Димитър Благоев" 04.5.2011 2011 30% 608,01 Приключена Агенция за хората с увреждания
200556 ПКИ "Димитър Хинков" 04.5.2011 2011 30% 1 077,53 Приключена Агенция за хората с увреждания
300663 ПКИ "Дойчо Димитров" 04.5.2011 2011 30% 808,78 Приключена Агенция за хората с увреждания
443309 "Деница" КТ 04.5.2011 2011 30% 3 976,87 Приключена Агенция за хората с увреждания
443330 ТПКИ "Н. Й. Вапцаров" 04.5.2011 2011 30% 936,02 Приключена Агенция за хората с увреждания
570623 ТПКИ "Българка" 04.5.2011 2011 30% 134,97 Приключена Агенция за хората с увреждания
600301 ТПКИ "Първи май" 04.5.2011 2011 30% 2 377,99 Приключена Агенция за хората с увреждания
621231 ТПК "Художествен амбалаж" 04.5.2011 2011 30% 1 752,33 Приключена Агенция за хората с увреждания
627259 НПК на слепите в България 04.5.2011 2011 30% 3 507,10 Приключена Агенция за хората с увреждания
790548 ТПКИ "Искра" 04.5.2011 2011 30% 1 328,23 Приключена Агенция за хората с увреждания
790797 ТПК "Бузлуджа" 04.5.2011 2011 30% 1 447,50 Приключена Агенция за хората с увреждания
944754 ТПКИ "Недялко Царев" 04.5.2011 2011 30% 1 432,37 Приключена Агенция за хората с увреждания
103016943 "Тих труд" ЕООД - Варна 04.5.2011 2011 30% 1 287,23 Приключена Агенция за хората с увреждания
103949615 "Успех Елком - ССБ" ЕООД 04.5.2011 2011 30% 4 602,38 Приключена Агенция за хората с увреждания
106013297 ТПКИ "Иван Ненов" 04.5.2011 2011 30% 540,79 Приключена Агенция за хората с увреждания
112033411 ТПКИ "Братя Горови" 04.5.2011 2011 30% 703,96 Приключена Агенция за хората с увреждания
113524915 Кооперация "Военноинвалид" 04.5.2011 2011 30% 200,54 Приключена Агенция за хората с увреждания
114637920 "Успех Металкап ССБ" ЕООД 04.5.2011 2011 30% 2 453,11 Приключена Агенция за хората с увреждания
121838666 "Тишина - 14" ЕООД 04.5.2011 2011 30% 1 802,88 Приключена Агенция за хората с увреждания
122078952 "Мир-И" ЕООД 04.5.2011 2011 30% 991,84 Приключена Агенция за хората с увреждания
126005532 ТПКИ "Успех" 04.5.2011 2011 30% 422,65 Приключена Агенция за хората с увреждания
127592125 "Успех Металпринт ССБ" ЕООД 04.5.2011 2011 30% 2 613,50 Приключена Агенция за хората с увреждания
131459465 "Успех Филтър ССБ" ЕООД 04.5.2011 2011 30% 3 288,10 Приключена Агенция за хората с увреждания
175234979 "Комерс СГБ" ЕООД 04.5.2011 2011 30% 60,05 Приключена Агенция за хората с увреждания
200019957 "Фюжън Компютърс" ЕООД 04.5.2011 2011 30% 134,75 Приключена Агенция за хората с увреждания
812114919 "Тих труд-Бургас" ЕООД 04.5.2011 2011 30% 2 299,79 Приключена Агенция за хората с увреждания
819363678 "Тих труд" ЕООД Дупница 04.5.2011 2011 30% 3 827,38 Приключена Агенция за хората с увреждания
831635055 "Тих Труд" ЕООД - София 04.5.2011 2011 30% 2 234,54 Приключена Агенция за хората с увреждания
831645925 "Успех ССБ Холдинг" ЕООД 04.5.2011 2011 30% 3 953,34 Приключена Агенция за хората с увреждания
833030592 "Авис" ЕООД 04.5.2011 2011 30% 640,96 Приключена Агенция за хората с увреждания
833067740 "Мересев" EOOД 04.5.2011 2011 30% 2 028,59 Приключена Агенция за хората с увреждания
837066437 "Тих труд" ЕООД - Шумен 04.5.2011 2011 30% 1 479,98 Приключена Агенция за хората с увреждания
430710 "Тих труд"ЕООД - Пловдив 04.5.2011 2011 30% 2 935,64 Приключена Агенция за хората с увреждания
838168476 "Тих Труд" ЕООД, гр. Ямбол 04.5.2011 2011 30% 1 539,32 Приключена Агенция за хората с увреждания
816014625 ЕТ "ТОНЧЕВ-Х-ХРИСТО НИКОЛОВ - ХРИСТО НИКОЛАЕВ ХРИС 04.5.2011 2011 30% 27,22 Приключена Агенция за хората с увреждания