Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 23.06.2011
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Сума Състояние Администратор - Име
70792 ТПКИ "Родина" 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 2 861,79 Приключена Агенция за хората с увреждания
70810 ТПКИ "Здравец" 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 508,18 Приключена Агенция за хората с увреждания
111036 ПКИ "Царевец"" 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 2 425,20 Приключена Агенция за хората с увреждания
140454 ПКИ "Димитър Благоев" 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 1 004,96 Приключена Агенция за хората с увреждания
200830 ТПКИ "Мир" - Трявна 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 2 981,76 Приключена Агенция за хората с увреждания
203890 ТПКИ "Здравоход" 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 1 385,13 Приключена Агенция за хората с увреждания
270848 ПКИ "Миролюбец" 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 2 991,68 Приключена Агенция за хората с увреждания
443309 "Деница" КТ 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 6 008,44 Приключена Агенция за хората с увреждания
510761 ТПКИ "Прогрес" - Русе 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 2 222,34 Приключена Агенция за хората с увреждания
550396 ТПКИ "Добруджанка" 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 20 490,63 Приключена Агенция за хората с увреждания
622225 ТПКИ "Виктория" 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 6 868,59 Приключена Агенция за хората с увреждания
860473 ПКИ "Йова" 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 208,71 Приключена Агенция за хората с увреждания
860473 ПКИ "Йова" 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 182,99 Приключена Агенция за хората с увреждания
102003334 КТ "Черноморка" 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 8 126,05 Приключена Агенция за хората с увреждания
103152847 "ГИФ"ЕООД 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 780,60 Приключена Агенция за хората с увреждания
103795409 "Варна Интернет" ЕООД 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 88,76 Приключена Агенция за хората с увреждания
103949615 "Успех Елком - ССБ" ЕООД 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 7 691,70 Приключена Агенция за хората с увреждания
112667846 "Райна Княгиня - П" ООД 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 7 709,28 Приключена Агенция за хората с увреждания
115793921 "Стопански дейности КЦМ" ООД 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 12 394,77 Приключена Агенция за хората с увреждания
131459465 "Успех Филтър ССБ" ЕООД 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 6 172,66 Приключена Агенция за хората с увреждания
814190845 "Тих труд - Горна Оряховица" ЕООД 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 524,41 Приключена Агенция за хората с увреждания
827182784 "Тих труд"ЕООД - Русе 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 1 554,54 Приключена Агенция за хората с увреждания
832014560 ТПКИ "Делчо Спасов" 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 764,47 Приключена Агенция за хората с увреждания
833030592 "Авис" ЕООД 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 921,10 Приключена Агенция за хората с увреждания
833067498 "Тих труд" ЕООД - Стара Загора 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 9 893,31 Приключена Агенция за хората с увреждания
836144964 "Тих Труд" ЕООД 23.06.2011 2011 Възстановяване на 30 % от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания 3 069,40 Приключена Агенция за хората с увреждания