Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 15.07.2011
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Сума Реално отпусната сума Състояние Администратор - Име
908 ТПКИ "Рила" 15.07.2011 2011 4 708,81 4 708,81 Приключена Агенция за хората с увреждания
200556 ПКИ "Димитър Хинков" 15.07.2011 2011 1 810,01 1 810,01 Приключена Агенция за хората с увреждания
430710 "Тих труд"ЕООД - Пловдив 15.07.2011 2011 5 051,57 5 051,57 Приключена Агенция за хората с увреждания
570623 ТПКИ "Българка" 15.07.2011 2011 119,42 119,42 Приключена Агенция за хората с увреждания
621231 ТПК "Художествен амбалаж" 15.07.2011 2011 3 133,73 3 133,73 Приключена Агенция за хората с увреждания
790548 ТПКИ "Искра" 15.07.2011 2011 2 264,42 2 264,42 Приключена Агенция за хората с увреждания
790797 ТПК "Бузлуджа" 15.07.2011 2011 2 427,28 2 427,28 Приключена Агенция за хората с увреждания
860509 ТПК "Ален мак" 15.07.2011 2011 551,45 551,45 Приключена Агенция за хората с увреждания
103016943 "Тих труд" ЕООД - Варна 15.07.2011 2011 1 726,12 1 726,12 Приключена Агенция за хората с увреждания
114008773 ТПК "Мара Денчева" 15.07.2011 2011 4 646,06 4 646,06 Приключена Агенция за хората с увреждания
121838666 "Тишина - 14" ЕООД 15.07.2011 2011 2 664,85 2 664,85 Приключена Агенция за хората с увреждания
126046422 ТПКИ "Тодорка Паунова" 15.07.2011 2011 482,00 482,00 Приключена Агенция за хората с увреждания
127592125 "Успех Металпринт ССБ" ЕООД 15.07.2011 2011 4 388,86 4 388,86 Приключена Агенция за хората с увреждания
131459465 "Успех Филтър ССБ" ЕООД 15.07.2011 2011 6 172,66 6 172,66 Приключена Агенция за хората с увреждания
175234979 "Комерс СГБ" ЕООД 15.07.2011 2011 96,45 96,45 Приключена Агенция за хората с увреждания
201005874 "Харт Голд" ООД 15.07.2011 2011 375,51 375,51 Приключена Агенция за хората с увреждания
831635055 "Тих Труд" ЕООД - София 15.07.2011 2011 3 873,71 3 873,71 Приключена Агенция за хората с увреждания
833067740 "Мересев" EOOД 15.07.2011 2011 3 436,03 3 436,03 Приключена Агенция за хората с увреждания
837066437 "Тих труд" ЕООД - Шумен 15.07.2011 2011 2 473,98 2 473,98 Приключена Агенция за хората с увреждания
838168476 "Тих Труд" ЕООД, гр. Ямбол 15.07.2011 2011 2 498,62 2 498,62 Приключена Агенция за хората с увреждания