Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 26.07.2011
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Сума Състояние Администратор - Име
490458 ПКИ "Зора" 26.7.2011 2011 30% 632,62 Приключена Агенция за хората с увреждания
122078952 "Мир-И" ЕООД 26.7.2011 2011 30% 2 133,10 Приключена Агенция за хората с увреждания