Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 11.08.2011
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Сума Състояние Администратор - Име
858 ТПКИ "Атанас Тешовски" 11.8.2011 2011 30% 1 429,67 Приключена Агенция за хората с увреждания
872 КООПЕРАЦИЯ "ПКИ ГЕОРГИ КАЗЕПОВ" 11.8.2011 2011 30% 3 192,98 Приключена Агенция за хората с увреждания
908 ТПКИ "Рила" 11.8.2011 2011 30% 2 664,89 Приключена Агенция за хората с увреждания
70792 ТПКИ "Родина" 11.8.2011 2011 30% 4 999,60 Приключена Агенция за хората с увреждания
111100 ТПКИ "Сотир Зринов" 11.8.2011 2011 30% 2 514,66 Приключена Агенция за хората с увреждания
140454 ПКИ "Димитър Благоев" 11.8.2011 2011 30% 928,88 Приключена Агенция за хората с увреждания
220363 ТПК "ПЕТЪР МИРЧЕВ" 11.8.2011 2011 30% 2 086,64 Приключена Агенция за хората с увреждания
300663 ПКИ "Дойчо Димитров" 11.8.2011 2011 30% 1 159,83 Приключена Агенция за хората с увреждания
431278 ТПК "Марица" 11.8.2011 2011 30% 4 572,31 Приключена Агенция за хората с увреждания
443330 ТПКИ "Н. Й. Вапцаров" 11.8.2011 2011 30% 1 459,34 Приключена Агенция за хората с увреждания
600301 ТПКИ "Първи май" 11.8.2011 2011 30% 4 631,03 Приключена Агенция за хората с увреждания
627259 НПК на слепите в България 11.8.2011 2011 30% 7 143,80 Приключена Агенция за хората с увреждания
944754 ТПКИ "Недялко Царев" 11.8.2011 2011 30% 4 448,99 Приключена Агенция за хората с увреждания
106013297 ТПКИ "Иван Ненов" 11.8.2011 2011 30% 964,08 Приключена Агенция за хората с увреждания
112033411 ТПКИ "Братя Горови" 11.8.2011 2011 30% 1 191,17 Приключена Агенция за хората с увреждания
114637920 "Успех Металкап ССБ" ЕООД 11.8.2011 2011 30% 1 307,71 Приключена Агенция за хората с увреждания
126005532 ТПКИ "Успех" 11.8.2011 2011 30% 686,78 Приключена Агенция за хората с увреждания
130056874 "Мальовица"ЕООД 11.8.2011 2011 30% 358,63 Приключена Агенция за хората с увреждания
200019957 "Фюжън Компютърс" ЕООД 11.8.2011 2011 30% 288,27 Приключена Агенция за хората с увреждания
831645925 "Успех ССБ Холдинг" ЕООД 11.8.2011 2011 30% 8 875,14 Приключена Агенция за хората с увреждания