Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 14.09.2011
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Сума Състояние Администратор - Име
200830 ТПКИ "Мир" - Трявна 14.9.2011 2011 30% 3 031,90 Приключена Агенция за хората с увреждания
203890 ТПКИ "Здравоход" 14.9.2011 2011 30% 1 371,77 Приключена Агенция за хората с увреждания
240535 ТПК "Родина" - гр. Кюстендил 14.9.2011 2011 30% 4 907,62 Приключена Агенция за хората с увреждания
431278 ТПК "Марица" 14.9.2011 2011 30% 4 121,67 Приключена Агенция за хората с увреждания
443309 "Деница" КТ 14.9.2011 2011 30% 6 450,05 Приключена Агенция за хората с увреждания
490458 ПКИ "Зора" 14.9.2011 2011 30% 1 078,32 Приключена Агенция за хората с увреждания
510761 ТПКИ "Прогрес" - Русе 14.9.2011 2011 30% 2 252,89 Приключена Агенция за хората с увреждания
550396 ТПКИ "Добруджанка" 14.9.2011 2011 30% 22 317,71 Приключена Агенция за хората с увреждания
622225 ТПКИ "Виктория" 14.9.2011 2011 30% 6 704,53 Приключена Агенция за хората с увреждания
860509 ТПК "Ален мак" 14.9.2011 2011 30% 529,47 Приключена Агенция за хората с увреждания
102003334 КТ "Черноморка" 14.9.2011 2011 30% 6 512,78 Приключена Агенция за хората с увреждания
103152847 "ГИФ"ЕООД 14.9.2011 2011 30% 767,10 Приключена Агенция за хората с увреждания
103795409 "Варна Интернет" ЕООД 14.9.2011 2011 30% 89,07 Приключена Агенция за хората с увреждания
112667846 "Райна Княгиня - П" ООД 14.9.2011 2011 30% 7 233,57 Приключена Агенция за хората с увреждания
113524915 Кооперация "Военноинвалид" 14.9.2011 2011 30% 479,49 Приключена Агенция за хората с увреждания
115793921 "Стопански дейности КЦМ" ООД 14.9.2011 2011 30% 13 245,27 Приключена Агенция за хората с увреждания
130075892 "Трудово лечебно стопанство" ЕООД 14.9.2011 2011 30% 359,43 Приключена Агенция за хората с увреждания
131142244 "Стратегии"ООД 14.9.2011 2011 30% 16,92 Приключена Агенция за хората с увреждания
131459465 "Успех Филтър ССБ" ЕООД 14.9.2011 2011 30% 325,48 Приключена Агенция за хората с увреждания
201005874 "Харт Голд" ООД 14.9.2011 2011 30% 369,99 Приключена Агенция за хората с увреждания
812114919 "Тих труд-Бургас" ЕООД 14.9.2011 2011 30% 8 221,97 Приключена Агенция за хората с увреждания
814190845 "Тих труд - Горна Оряховица" ЕООД 14.9.2011 2011 30% 527,99 Приключена Агенция за хората с увреждания
819363678 "Тих труд" ЕООД Дупница 14.9.2011 2011 30% 7 002,58 Приключена Агенция за хората с увреждания
819363678 "Тих труд" ЕООД Дупница 14.9.2011 2011 30% 7 113,64 Приключена Агенция за хората с увреждания
827182784 "Тих труд"ЕООД - Русе 14.9.2011 2011 30% 1 612,31 Приключена Агенция за хората с увреждания
831635055 "Тих Труд" ЕООД - София 14.9.2011 2011 30% 3 728,17 Приключена Агенция за хората с увреждания
831645925 "Успех ССБ Холдинг" ЕООД 14.9.2011 2011 30% 306,32 Приключена Агенция за хората с увреждания
832014560 ТПКИ "Делчо Спасов" 14.9.2011 2011 30% 767,11 Приключена Агенция за хората с увреждания
833067498 "Тих труд" ЕООД - Стара Загора 14.9.2011 2011 30% 8 610,82 Приключена Агенция за хората с увреждания
836144964 "Тих Труд" ЕООД 14.9.2011 2011 30% 3 196,63 Приключена Агенция за хората с увреждания
837066437 "Тих труд" ЕООД - Шумен 14.9.2011 2011 30% 2 247,79 Приключена Агенция за хората с увреждания