Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 12.10.2011
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Сума Състояние Администратор - Име
70810 ТПКИ "Здравец" 12.10.2011 2011 30% 511,16 Приключена Агенция за хората с увреждания
111036 ПКИ "Царевец"" 12.10.2011 2011 30% 2 471,97 Приключена Агенция за хората с увреждания
270848 ПКИ "Миролюбец" 12.10.2011 2011 30% 2 637,19 Приключена Агенция за хората с увреждания
103016943 "Тих труд" ЕООД - Варна 12.10.2011 2011 30% 2 509,11 Приключена Агенция за хората с увреждания
114008773 ТПК "Мара Денчева" 12.10.2011 2011 30% 4 489,72 Приключена Агенция за хората с увреждания
126046422 ТПКИ "Тодорка Паунова" 12.10.2011 2011 30% 528,01 Приключена Агенция за хората с увреждания