Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 07.11.2011
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Сума Състояние Администратор - Име
70792 ТПКИ "Родина" 07.11.2011 2011 30% 5 442,84 Приключена Агенция за хората с увреждания
140454 ПКИ "Димитър Благоев" 07.11.2011 2011 30% 1 131,45 Приключена Агенция за хората с увреждания
220363 ТПК "ПЕТЪР МИРЧЕВ" 07.11.2011 2011 30% 2 046,93 Приключена Агенция за хората с увреждания
627259 НПК на слепите в България 07.11.2011 2011 30% 5 358,78 Приключена Агенция за хората с увреждания
790797 ТПК "Бузлуджа" 07.11.2011 2011 30% 2 540,20 Приключена Агенция за хората с увреждания
860473 ПКИ "Йова" 07.11.2011 2011 30% 271,59 Приключена Агенция за хората с увреждания
944754 ТПКИ "Недялко Царев" 07.11.2011 2011 30% 5 183,32 Приключена Агенция за хората с увреждания
106013297 ТПКИ "Иван Ненов" 07.11.2011 2011 30% 956,04 Приключена Агенция за хората с увреждания
126003346 ТПК "Лиди 54" 07.11.2011 2011 30% 1 059,91 Приключена Агенция за хората с увреждания
130056874 "Мальовица"ЕООД 07.11.2011 2011 30% 463,22 Приключена Агенция за хората с увреждания
130112554 "Алмарекс" ЕООД 07.11.2011 2011 30% 147,68 Приключена Агенция за хората с увреждания
831008476 ЕТ "Кротекс - Любомир Кротев" 07.11.2011 2011 30% 163,02 Приключена Агенция за хората с увреждания
838168476 "Тих Труд" ЕООД, гр. Ямбол 07.11.2011 2011 30% 2 492,24 Приключена Агенция за хората с увреждания