Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 18.10.2011
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Сума Състояние Администратор - Име
872 КООПЕРАЦИЯ "ПКИ ГЕОРГИ КАЗЕПОВ" 18.10.2011 2011 30% 4 055,09 Приключена Агенция за хората с увреждания
908 ТПКИ "Рила" 18.10.2011 2011 30% 5 343,97 Приключена Агенция за хората с увреждания
111100 ТПКИ "Сотир Зринов" 18.10.2011 2011 30% 2 622,37 Приключена Агенция за хората с увреждания
200556 ПКИ "Димитър Хинков" 18.10.2011 2011 30% 1 796,61 Приключена Агенция за хората с увреждания
300663 ПКИ "Дойчо Димитров" 18.10.2011 2011 30% 1 267,19 Приключена Агенция за хората с увреждания
300802 ТПК "Георгица Карастоянова" 18.10.2011 2011 30% 3 018,59 Приключена Агенция за хората с увреждания
430710 "Тих труд"ЕООД - Пловдив 18.10.2011 2011 30% 6 026,80 Приключена Агенция за хората с увреждания
443330 ТПКИ "Н. Й. Вапцаров" 18.10.2011 2011 30% 1 600,56 Приключена Агенция за хората с увреждания
490458 ПКИ "Зора" 18.10.2011 2011 30% 1 100,29 Приключена Агенция за хората с увреждания
570623 ТПКИ "Българка" 18.10.2011 2011 30% 201,00 Приключена Агенция за хората с увреждания
600301 ТПКИ "Първи май" 18.10.2011 2011 30% 4 224,58 Приключена Агенция за хората с увреждания
621231 ТПК "Художествен амбалаж" 18.10.2011 2011 30% 3 394,77 Приключена Агенция за хората с увреждания
790548 ТПКИ "Искра" 18.10.2011 2011 30% 2 387,86 Приключена Агенция за хората с увреждания
103115069 "Тандем и Ко" ЕООД 18.10.2011 2011 30% 73,73 Приключена Агенция за хората с увреждания
103949615 "Успех Елком - ССБ" ЕООД 18.10.2011 2011 30% 7 139,75 Приключена Агенция за хората с увреждания
113524915 Кооперация "Военноинвалид" 18.10.2011 2011 30% 814,15 Приключена Агенция за хората с увреждания
114036705 "ТИХ ТРУД"ЕООД 18.10.2011 2011 30% 4 212,81 Приключена Агенция за хората с увреждания
121838666 "Тишина - 14" ЕООД 18.10.2011 2011 30% 3 177,02 Приключена Агенция за хората с увреждания
122078952 "Мир-И" ЕООД 18.10.2011 2011 30% 2 398,97 Приключена Агенция за хората с увреждания
126005532 ТПКИ "Успех" 18.10.2011 2011 30% 713,65 Приключена Агенция за хората с увреждания
127592125 "Успех Металпринт ССБ" ЕООД 18.10.2011 2011 30% 4 303,59 Приключена Агенция за хората с увреждания
175234979 "Комерс СГБ" ЕООД 18.10.2011 2011 30% 96,45 Приключена Агенция за хората с увреждания
813144962 "ЧОИ" ЕООД - гр. Варна 18.10.2011 2011 30% 392,18 Приключена Агенция за хората с увреждания
831645925 "Успех ССБ Холдинг" ЕООД 18.10.2011 2011 30% 10 004,12 Приключена Агенция за хората с увреждания
833030592 "Авис" ЕООД 18.10.2011 2011 30% 970,96 Приключена Агенция за хората с увреждания
833067740 "Мересев" EOOД 18.10.2011 2011 30% 3 396,03 Приключена Агенция за хората с увреждания