Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 22.12.2011
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Сума Състояние Администратор - Име
70810 ТПКИ "Здравец" 22.12.2011 2011 30% 555,63 Приключена Агенция за хората с увреждания
111100 ТПКИ "Сотир Зринов" 22.12.2011 2011 30% 2 439,48 Приключена Агенция за хората с увреждания
200830 ТПКИ "Мир" - Трявна 22.12.2011 2011 30% 2 927,57 Приключена Агенция за хората с увреждания
203890 ТПКИ "Здравоход" 22.12.2011 2011 30% 1 440,30 Приключена Агенция за хората с увреждания
240535 ТПК "Родина" - гр. Кюстендил 22.12.2011 2011 30% 2 728,83 Приключена Агенция за хората с увреждания
270848 ПКИ "Миролюбец" 22.12.2011 2011 30% 3 387,42 Приключена Агенция за хората с увреждания
431278 ТПК "Марица" 22.12.2011 2011 30% 4 235,08 Приключена Агенция за хората с увреждания
443309 "Деница" КТ 22.12.2011 2011 30% 6 411,60 Приключена Агенция за хората с увреждания
621231 ТПК "Художествен амбалаж" 22.12.2011 2011 30% 3 034,60 Приключена Агенция за хората с увреждания
622225 ТПКИ "Виктория" 22.12.2011 2011 30% 7 125,63 Приключена Агенция за хората с увреждания
790548 ТПКИ "Искра" 22.12.2011 2011 30% 2 597,20 Приключена Агенция за хората с увреждания
860509 ТПК "Ален мак" 22.12.2011 2011 30% 470,81 Приключена Агенция за хората с увреждания
102003334 КТ "Черноморка" 22.12.2011 2011 30% 6 606,87 Приключена Агенция за хората с увреждания
103152847 "ГИФ"ЕООД 22.12.2011 2011 30% 735,95 Приключена Агенция за хората с увреждания
103795409 "Варна Интернет" ЕООД 22.12.2011 2011 30% 89,07 Приключена Агенция за хората с увреждания
103949615 "Успех Елком - ССБ" ЕООД 22.12.2011 2011 30% 6 001,03 Приключена Агенция за хората с увреждания
112667846 "Райна Княгиня - П" ООД 22.12.2011 2011 30% 7 844,28 Приключена Агенция за хората с увреждания
122078952 "Мир-И" ЕООД 22.12.2011 2011 30% 2 535,29 Приключена Агенция за хората с увреждания
126046422 ТПКИ "Тодорка Паунова" 22.12.2011 2011 30% 419,69 Приключена Агенция за хората с увреждания
130056874 "Мальовица"ЕООД 22.12.2011 2011 30% 589,33 Приключена Агенция за хората с увреждания
130112554 "Алмарекс" ЕООД 22.12.2011 2011 30% 645,11 Приключена Агенция за хората с увреждания
131459465 "Успех Филтър ССБ" ЕООД 22.12.2011 2011 30% 6 625,31 Приключена Агенция за хората с увреждания
201005874 "Харт Голд" ООД 22.12.2011 2011 30% 383,15 Приключена Агенция за хората с увреждания
812114919 "Тих труд-Бургас" ЕООД 22.12.2011 2011 30% 5 010,67 Приключена Агенция за хората с увреждания
814190845 "Тих труд - Горна Оряховица" ЕООД 22.12.2011 2011 30% 539,58 Приключена Агенция за хората с увреждания
819363678 "Тих труд" ЕООД Дупница 22.12.2011 2011 30% 7 351,19 Приключена Агенция за хората с увреждания
827182784 "Тих труд"ЕООД - Русе 22.12.2011 2011 30% 1 675,21 Приключена Агенция за хората с увреждания
831635055 "Тих Труд" ЕООД - София 22.12.2011 2011 30% 3 684,34 Приключена Агенция за хората с увреждания
832014560 ТПКИ "Делчо Спасов" 22.12.2011 2011 30% 708,87 Приключена Агенция за хората с увреждания
833030592 "Авис" ЕООД 22.12.2011 2011 30% 1 107,79 Приключена Агенция за хората с увреждания
833067740 "Мересев" EOOД 22.12.2011 2011 30% 3 013,71 Приключена Агенция за хората с увреждания
836144964 "Тих Труд" ЕООД 22.12.2011 2011 30% 2 999,45 Приключена Агенция за хората с увреждания