Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 03.01.2012
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Инструмент Сума Състояние Администратор - Име
510761 ТПКИ "Прогрес" - Русе 03.1.2012 2011 30% Субсидия 2 243,77 Приключена Агенция за хората с увреждания