Регистър на минималните помощи.
Справка към дата: 14.05.2012
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Получател - Булстат Получател - Име Дата на регистрация Година Схема Сума Състояние Администратор - Име
696508 Национален съюз на трудово-производителните коопер 26.3.2012 2012 НПО 15 000,00 Действаща Агенция за хората с увреждания
703130 Съюз на глухите в България 26.3.2012 2012 НПО 15 000,00 Действаща Агенция за хората с увреждания
703155 Съюз на слепите в България 11.4.2012 2012 НПО 16 797,00 Действаща Агенция за хората с увреждания
707565 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕ 21.4.2012 2012 НПО 18 000,00 Действаща Агенция за хората с увреждания
107574874 Фондация "Сила за живот" 14.5.2012 2012 НПО 18 000,00 Действаща Агенция за хората с увреждания
115854783 Национален център за рехабилитация на слепи 11.4.2012 2012 НПО 9 997,00 Действаща Агенция за хората с увреждания
121858448 Сдружение "Център за психологически изследвания" 18.4.2012 2012 НПО 14 626,00 Действаща Агенция за хората с увреждания
130025882 Фондация "Изкуството и детето" 18.4.2012 2012 НПО 10 000,00 Действаща Агенция за хората с увреждания
130428805 Национална Федерация на работодателите на инвалиди 26.3.2012 2012 НПО 15 000,00 Действаща Агенция за хората с увреждания
130554647 Фондация "Светлина за живот" 06.4.2012 2012 НПО 17 174,00 Действаща Агенция за хората с увреждания
130555471 Фондация "Устойчиво развитие" 11.4.2012 2012 НПО 18 000,00 Действаща Агенция за хората с увреждания
130646412 Спортен клуб за интеграция "Витоша" 06.4.2012 2012 НПО 17 291,00 Действаща Агенция за хората с увреждания
131199551 Спортна федерация на глухите в България 06.4.2012 2012 НПО 17 841,00 Действаща Агенция за хората с увреждания
131261138 Асоциация "И нас ни има" 11.4.2012 2012 НПО 16 148,00 Действаща Агенция за хората с увреждания
131371218 Фондация „Глобална Инициатива в психиатрията – Соф 06.4.2012 2012 НПО 15 407,00 Действаща Агенция за хората с увреждания
175302469 Фондация "Старт" 25.4.2012 2012 НПО 15 400,00 Действаща Агенция за хората с увреждания
175631265 Фондация "Равен шанс 2001" 11.4.2012 2012 НПО 17 626,00 Действаща Агенция за хората с увреждания
175804952 Българска асоциация за рекреация, интеграция и спо 11.4.2012 2012 НПО 14 736,00 Действаща Агенция за хората с увреждания
175865439 Сдружение "Паралелен свят" 21.4.2012 2012 НПО 17 092,00 Действаща Агенция за хората с увреждания